Mina studier

Här har vi samlat sidor med genvägar och information som du kan behöva under din studietid hos oss på Yrgo.

Schema

Här hittar du länk till ditt schema.

Lärplattform, konton och inloggning

Här hittar du länk till Google Classroom samt information om ditt skolkonto, inloggning till wifi med mera.

Utbildningsplan och kursplan

Varje utbildning har en utbildningsplan samt en kursplan för varje kurs. I planerna hittar du mål och innehåll för utbildningen på både övergripande och konkret nivå.

LIA, Lärande i arbete

LIA gör du ute på en arbetsplats och är en stor del av din utbildning. Här hittar du information om vad som gäller under LIA-perioderna.

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande har du vid behov rätt att få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier. Stödet ska kompensera för svårigheter i studierna.

Kunskapskontroll och examination

Under din utbildning kommer du att ha flera kunskapskontroller som testar dina kunskaper, så kallade examinationer. Här hittar du mer information om vad som gäller vid examinationer.

Resultat, feedback och betyg

Under utbildningens gång får du veta hur du ligger till med hjälp av löpande feedback och omdömen. Efter varje avslutad kurs får du också ett betyg.

Examensbevis och utbildningsbevis

Om du efter avslutad utbildning har klarat alla krav för en examen får du ett examensbevis. Har du inte uppfyllt alla krav för en examen får du ett utbildningsbevis.

Ansöka om studieuppehåll

Om du av särskilda skäl behöver göra ett tidsbegränsat uppehåll från studierna, kan du ansöka om studieuppehåll.

Försäkringar

Du är försäkrad under hela din studietid. Här hittar du mer information om dina försäkringar.