Ansökan och antagning

Här hittar du övergripande information om hur du ansöker och hur antagningsprocessen går till hos oss på Yrgo, från ansökan till antagningsbesked. Mer specifik information om vad som gäller hittar du på våra utbildningssidor.

Viktiga datum

Du hittar aktuella datum för ansökan, komplettering av betyg och antagning på sidan Viktiga datum.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till en utbildning behöver du ha vissa förkunskaper. Uppfyller du förkunskapskraven är du behörig till utbildningen. Här hittar du mer information om förkunskaper och behörighet.

Samla ihop de dokument du ska skicka med din ansökan

Innan du skickar in din ansökan är det viktigt att du samlar ihop de dokument du behöver bifoga för att visa att du uppfyller förkunskapskraven. Vilka förkunskapskrav som gäller och vad du behöver bifoga hittar du information om på varje utbildnings egen sida. Här hittar du alla våra utbildningar.

Skicka in din ansökan på webben

  1. Skapa ett studerandekonto i ansökningswebben eller logga in om du redan har ett konto.
  2. Välj utbildning i utbildningskatalogen. Vill du söka flera utbildningar måste du lägga till alla innan du går vidare med din ansökan.
  3. Ladda upp gymnasiebetyg och eventuellt andra dokument du behöver bifoga.
  4. Skicka in din ansökan. 
  5. När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via e-post. 

Vi behandlar din ansökan

Vi granskar alla ansökningar löpande. Om du inte uppfyller förkunskapskraven kommer du att få besked så snart vi har granskat din ansökan.

Urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna. Hur urvalet görs varierar mellan utbildningarna, men kan exempelvis göras baserat på betyg eller ett särskilt urvalsprov. Det framgår på respektive utbildningssida hur urvalet görs för just den utbildningen.

Du får antagningsbesked

När vi har gjort urvalet och vet vilka som blir antagna till utbildningen, skickar vi antagningsbesked via mejl. Datum för antagningsbeskeden varierar beroende på vilken utbildning du har sökt. För att behålla din plats är det viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked senast det datum som står i beskedet.

Om du är behörig till utbildningen men inte blivit antagen så får du en reservplats.

Sena ansökningar

Om en utbildning har lediga platser kvar efter ordinarie ansökningsperiod kan du göra en sen ansökan. Sena ansökningar behandlar vi tur och ordning och ju tidigare du ansöker, desto större chans att bli antagen. Läs mer om att göra en sen ansökan.

Har du frågor om ansöknings- och antagningsprocessen?

På varje utbildnings webbsida hittar du kontaktpersoner som kan svara på dina frågor om ansökan och antagning. Här hittar du alla våra utbildningar.

Du kan också kontakta oss på 031-367 31 00.