För företag

Vill du kompetensutveckla din personal, rekrytera nya talanger eller vara med och påverka den kompetens som kommer ut på arbetsmarknaden i din bransch? Hos oss finns många möjligheter till samarbete.

Kompetensutveckling för företag

Har din verksamhet behov av kompetensutveckling? Med ett nätverk av hundratals utbildare inom flera olika ämnesområden, kan vi erbjuda skräddarsydda kurser och utbildningar anpassade efter din verksamhets specifika behov.

Läs mer om kompetensutveckling för företag.

Ta emot studerande på LIA

Nästan alla våra yrkeshögskoleutbildningar innehåller en stor del LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Under LIA:n får de studerande omsätta det de har lärt sig under utbildningstiden samtidigt som du som arbetsgivare får prova på ett samarbete innan en eventuell anställning.

Läs mer om att ta emot studerande på LIA.

Delta i ledningsgrupp

Alla våra yrkeshögskoleutbildningar har en egen ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av representanter från Yrgo och från flera företag och organisationer inom den aktuella branschen.

Ledningsgruppens uppdrag är att styra och forma utbildningen så att innehållet matchar det behov som finns på arbetsmarknaden. Vill du vara med och påverka vilken kompetens de studerande får när de kommer ut i arbetslivet är det i en ledningsgrupp du ska engagera dig.

Läs mer om att delta i ledningsgrupp.