Kurser

Kurser är kortare yrkeshögskoleutbildningar för dig som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning. Längden varierar från några veckor till några månader. Kurserna har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Kurserna är både kostnadsfria och CSN-berättigande.

3D-modellering i Blender, Fortsättning

Preliminär start oktober 2024

3D-modellering i Blender, Grund

Preliminär start oktober 2024

Avancerad Ledmanipulation A

12 veckor Deltid, 50% Preliminär start september 2024

Creo för CAD-konstruktörer

8 veckor Deltid Preliminär start oktober 2024

English for the Legal Profession

Preliminär start oktober 2024

Etik för UX-designers

Preliminär start oktober 2024

Exportkontroll och tullhantering

Preliminär start oktober 2024

Game Production & Management

Preliminär start oktober 2024

Informationssäkerhet för IT-personal

Preliminär start oktober 2024

Informationssäkerhet, policyfrågor och juridik

Preliminär start oktober 2024

Informationssäkerhet, skapa och förändra kulturen

Preliminär start oktober 2024

Intensivvård

24 veckor Deltid, 50% Preliminär start november 2024

Kognitiv svikt och demens i yngre åldrar

Preliminär start oktober 2024

Kvalitetsteknik

Preliminär start oktober 2024

Logistik och E-handelslösningar

Preliminär start oktober 2024

Läroplan, styrdokument och den anpassade skolans uppdrag

20 veckor Deltid, 50% Preliminär start september 2024

Mikrobiologi och vårdhygien

12 veckor Deltid, 50% Preliminär start november 2024

Säkerhetssamordning – möten, evenemang och upplevelser

Preliminär start oktober 2024

Teamledarskap produktionsstyrning

21 veckor Deltid Preliminär start september 2024

Tjänstedesign

12 veckor Deltid, 50% Preliminär start oktober 2024

Transporträtt och digitala dokument för speditörer och logistiker

10 veckor Deltid, 50% Preliminär start oktober 2024

Unreal Engine – visualisering

Preliminär start oktober 2024

Välfärdsteknik vid kognitiva funktionshinder

12 veckor Deltid, 50% Preliminär start november 2024

Äldrepsykiatri och bemötande

Preliminär start oktober 2024
Utbildningsstart:

Välj en
utbildning som
leder till jobb