Kurser

Kurser är kortare yrkeshögskoleutbildningar för dig som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning. Längden varierar från några veckor till några månader. Kurserna har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Kurserna är både kostnadsfria och CSN-berättigande.

Utbildningsstart:

Välj en
utbildning som
leder till jobb