Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får. Läs mer om urval, antagning och behörighet för yrkeshögskoleutbildning här.

Ansökan

Studerande