Frågor och svar

Ansökan

Är det möjligt att söka till flera utbildningar samtidigt?

Du kan söka flera utbildningar, men du måste söka alla utbildningar vid samma tillfälle. Du skickar alltså in endast en ansökan, och denna kan innehålla en eller flera utbildningar.

Är jag garanterad en plats på utbildningen om jag skickat in en komplett ansökan?

Nej, om antalet sökande överstiger antalet platser på utbildningen görs ett urval bland de sökande som bedömts behöriga att läsa utbildningen. 

Är min ansökan komplett?

Om du osäker på din ansökan är du välkommen att vända dig till ansvarig kontaktperson för den utbildning du sökt. Du hittar kontaktinformationen på vår hemsida under respektive utbildning.

Det ligger gamla bilagor i min ansökan som inte är aktuella, hur tar jag bort dessa?

Vi kan inte ta bort gamla bilagor då de tillhör en tidigare ansökan. Om det är något nytt du vill ha med så laddar du upp nya dokument och sparar som bilagor.

Hämtar ni mitt gymnasiebetyg från antagning.se?

Nej, vi har inte tillgång till det. Du måste därför skicka med ditt gymnasiebetyg i din ansökan. 

Hur ansöker jag som inte har svenskt personnummer eller som har skyddad identitet?

Kontakta oss på e-post yrgo.molinsgatan@educ.goteborg.se och be om att få en ansökningsblankett hemskickad.

Hur ansöker jag?
  1. Skapa ett studerandekonto i ansökningswebben (Alvis) eller logga in om du redan har ett konto.
  2. Ladda upp dina gymnasiebetyg/tjänstgöringsintyg eller andra efterfrågade dokument.
  3. Välj i utbildningskatalogen vilken eller vilka utbildningar du vill söka.
  4. Skicka in din ansökan. När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via e-post. 
Hur fungerar urvalstesterna?

Till många av utbildningarna har vi urvalstester. Det kan vara muntliga och/eller skriftliga tester. De skriftliga testerna sker vid dator och du får inloggningsuppgifter på plats. Glöm inte att ta med ditt kör- eller ID-kort för att identifiera dig. Vilka tester som genomförs varierar mellan de olika utbildningarna. Om urvalstester används på den utbildning du sökt kommer du som är behörig att få mer information om testtillfället.

Hur många platser tar ni in per utbildning?

Antalet platser varierar mellan de olika utbildningarna. På vår hemsida framgår hur många platser varje utbildning har.

Hur ska intyg om arbetslivserfarenhet se ut?

Det ska vara tjänstgöringsintyg där start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgår dvs. om det är hel- eller deltid. Inriktningen eller befattningen på din tjänst bör vara specificerad. Du kan skicka med intyg från flera olika anställningar så räknar vi ihop den totala erfarenheten. Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare och om det är en pågående anställning ska detta framgå.

Jag blir klar med mina studier på komvux, gymnasium eller folkhögskola i slutet av terminen. Hinner jag komplettera min ansökan med mina betyg?

Om du har pågående behörighetsgivande studier är sista kompletteringsdag för betyg 14 juni. Vi behöver dock veta vilka kurser du läserKomplettera därför din ansökan med ett intyg från skolan som visar vilka kurser du läser.

Jag har en International Baccalaureate (IB), vad gäller för mig?

Diplom från en IB-examen med minst 24p motsvarar grundläggande behörighet. Kurser från en IB-examen kan användas för att styrka särskilda förkunskaper.

Jag har gått folkhögskola, vad gäller?

Du som studerat på allmän kurs eller en allmän kurs med särskild inriktning på folkhögskola kan få grundläggande behörighet till vidare studier. Bifoga då det intyg som folkhögskolan utfärdat där det framgår att du har grundläggande behörighet.

Jag har skickat in min ansökan men vill nu söka en till utbildning. Hur gör jag?

När du har skickat in din ansökan kan du inte söka fler utbildningar själv. Tala om för oss vilken utbildning du vill lägga till i din ansökan så hjälper vi dig med det. Du skickar ett meddelande via vårt kontaktformulär på första sidan till vår webbansökanhttps://yhgoteborg.alvis.gotit.se/student/

Jag har studerat på högskola/universitet. Ska jag skicka med dessa betyg?

Om du uppfyller behörighetskraven behöver du inte skicka med betyg från högskola/universitet. Däremot kan du skicka med betyget om du sakna en viss kurs i ditt gymnasiebetyg och har studerat motsvarande ämne på högskola/universitet.

Jag har utländska gymnasiebetyg, vad är det som gäller?

Om du har utländska gymnasiebetyg, som i det landet där det är utfärdat ger behörighet till högre studierger detta också grundläggande behörighet förutsatt att du kompletterat med betyg i svenska och eventuellt engelska.

Innan du söker en utbildning behöver du få dina utländska betyg från gymnasium/högskola översatta till svenska eller engelska. Detta för att vi ska ha möjlighet att behandla din ansökan korrekt.

Du ansvarar själv för att få dina betyg översatta av en auktoriserad översättare. Du kan hitta en förteckning över auktoriserade översättare på Kammarkollegiet. Om du vill ha dina utländska betyg värderade innan du ansöker kan du vända dig till UHR.

Kan jag göra antagningstesterna flera gånger?

Nej, det är endast möjligt att genomföra antagningstester och/eller intervju en gång. Blir du inte antagen är du välkommen att återkomma vid nästa ansökningsomgång.  

Kan jag komplettera med bilagor senare?

Ja, du kan komplettera med bilagor efter det att du har skickat in din ansökan. Din ansökan ska dock vara komplett vid sista ansökningsdatum. Du hittar vilka datum som gäller för att komplettera på sidan Viktiga datum.

Kan jag logga ut och fortsätta med min ansökan senare?

Ja, den information du har fyllt i sparas så att du kan fortsätta ansöka vid ett annat tillfälle.

Måste jag ladda upp en ny uppsättning av mina betyg/intyg till varje sökt utbildning?

Nej, det räcker med att ladda upp en uppsättning då vi använder ett och samma system.

Måste jag tacka ja eller nej till min plats?

Om du blir antagen till utbildning behöver du tacka ja eller nej till din plats. Vi har många sökande så meddela besked så snart som möjligt. Det är viktigt att lämna besked även om du inte vill ha platsen då vi har reserver som vi vill erbjuda platsen.

När är sista ansökningsdag och kompletteringsdag?

Här hittar du alla viktiga datum under ansökningsperioden. Senast sista ansökningsdag ska din ansökan vara komplett. När sista ansökningsdag har passerat så stänger alla ansökningar. Vid behov kan de sedan öppnas på nytt för sen ansökan. Om du kompletterar din ansökan efter sista ansökningsdatum kommer den att registreras som sen ansökan.

När och hur får jag reda på om jag är antagen eller inte?

Från den 19 juni kan du logga in på ditt studerandekonto och se läget på din ansökan. Är du placerad som reserv kan du, om du senare blir antagen, få en kallelse till start upp till ett par veckor in på terminen. Vi skickar även ut ett antagningsbesked via e-post om du har blivit antagen, reservplacerad eller är obehörig.

Ska jag söka fast jag inte vet om mina meriter är tillräckliga?

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och/eller särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Det är viktigt att du bifogar dokument som i så fall styrker dina kunskaper och erfarenheter inom området.

Tar ni emot ansökan via post?

Nej, det är endast möjligt att söka elektroniskt via vår webbansökan.

Vad betyder det att en utbildning har en "preliminär start"?

Det betyder att vi ännu inte har fått godkänt från myndigheten för yrkeshögskolan att starta utbildningen.

Varje år ansöker vi om att få starta utbildningar hos myndigheten. Vi ansöker om att få starta helt nya utbildningar och vi måste även söka om utbildningar vi redan har med några års intervall.

Det betyder alltså att utbudet ständigt utvecklas allt eftersom arbetsmarknaden och kompetensbehovet förändras.

Vad händer om de är fler behöriga än antal platser?

Om det är fler behöriga sökande än antalet platser så kommer ett urval att görasHur urvalet går till och vilka urvalskriterier som gäller kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Alla poäng från urvalet summeras och de sökande som har högst totalpoäng blir antagna till utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats.

Vad händer om min komplettering kommer in för sent?

Vi tittar på den i mån av tid och plats på utbildningarna. Vid behov kan vissa utbildningar öppnas upp på nytt och den behandlas då som en sen ansökan.

Vad krävs för att bli antagen till en yh-utbildning?

För att var behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven. På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet. Se mer information under respektive utbildning.

Vad krävs för att söka en yrkeshögskoleutbildning?

För att studera vid en yrkeshögskola måste du ha vissa förkunskaper. För alla utbildningar krävs att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet. Mer information om grundläggande behörighet.

Utöver grundläggande behörighet behöver du också ha vissa särskilda förkunskaper, som varierar beroende på vilken utbildning du söker till. Exakt vad som krävs hittar du i informationen för respektive utbildning.

Vad ska jag tänka på när jag ansöker?

Det är av största vikt att din ansökan är komplett med de handlingar som efterfrågas. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara scannad version av originalet eller fotad version av originalet. I vissa fall krävs också arbetslivserfarenhet, då ska du skicka in ett tjänstgöringsintyg. Till vissa utbildningar ska du bifoga ett arbetsprov. Vad som gäller som särskilda förkunskapskrav, utöver den grundläggande behörigheten, hittar du under respektive utbildning.Hur gör jag för att lägga in mina bilagor?

Högst upp i ditt studerandekonto har du ”Mina bilagor” här laddar du upp dina dokument och sparar som bilagor. Namnge dina dokument noga för att påvisa vad dokumentet innehåller för att underlätta granskningen.

Varför är det viktigt att gå på tester?

Om det är fler behöriga sökande än platser till utbildningen behöver ett urval göras. Alla behöriga sökande kallas till urvalstest. Poängen du får på testerna ligger till grund för urvalet och hur du rangordnas för att bli antagen till utbildningen.

Vem blir antagen?

Om det är fler behöriga sökande än platser görs ett urval. Utbildningarna har olika urvalskriterier. Alla behöriga sökande ingår i urvalet och rangordnas sedan utifrån deras sammanlagda poäng. De personer med högst antal poäng antas till utbildningen. Övriga sökande blir reserver och rangordnas utifrån antal poäng.

Studerande

Jag har glömt lösenordet till mitt studerandekonto, vad gör jag?

Om du har kvar mejladressen du angav när du skapade kontot, kan du får ett nytt lösenord mejlat till dig genom att klicka på ”Glömt lösenord?” intill inloggningsrutan. Om du inte längre har tillgång till den mejladress som är kopplad till till studerandekonto, måste du kontakta oss så att vi kan skicka ett nytt lösenord till dig. Kontakta oss på yrgo.molinsgatan@educ.goteborg.se.