Examensbevis och utbildningsbevis

Om du efter avslutad utbildning har klarat alla krav för en examen får du ett examensbevis. Har du inte uppfyllt alla krav för en examen får du ett utbildningsbevis.

När du har tagit din examen får du ett examensbevis med information om utbildningens omfattning, godkända kurser, yrkeshögskolepoäng, betyg och datum. För att få ditt examensbevis måste du uppfylla examensvillkoren, det vill säga vara godkänd i alla kurser som ingår i utbildningen.

Om du inte har fullgjort vad som krävs för en examen får du istället ett utbildningsbevis.

Tänk på att examensbevis och utbildningsbevis är originalhandlingar, vilket betyder att om de försvinner så kan du endast få en kopia på ditt bevis.

Europass

Till ditt examensbevis får du även ett Europass-tillägg som gör det enklare för dig att söka arbete eller vidare studier inom EU. Europass-tillägget beskriver kort din utbildning och vilken yrkesroll du har blivit kvalificerad för. Tillägget gör det möjligt för personer i andra länder att förstå vad ditt examensbevis innebär.