Resultat, feedback och betyg

Under utbildningens gång får du veta hur du ligger till med hjälp av löpande feedback och omdömen. Efter varje avslutad kurs får du också ett betyg.

I Google Classroom får du som studerande feedback på de kunskapskontroller du gjort. Du kan se provresultat i form av antal poäng, få en skriftlig kommentar eller en bedömning. För mer information se Feedback och bedömning på Google Classroom.

Det är viktigt att tänka på att begreppet betyg inte används i samband med feedback på eller bedömning av enstaka uppgifter. Betyg sätts efter avslutad kurs och betyg/terminsomdömen läggs endast i vårt studeranderegistreringssystem Alvis.

Se dina betyg i Alvis

  1. För att se dina betyg gå till Mina sidor i Alvis.
  2. Logga in med samma inloggningsuppgifter som du använde när du sökte till utbildningen.
  3. Under avsnittet ”Studieöversikt” kan du se en översikt över dina avslutade kurser och betyg. Ser du inga betyg betyder det att du inte har en avslutad kurs eller att betyg inte har satts ännu.