Studerande på Yrgo

Här har vi samlat mycket av den information du behöver under din studietid hos oss på Yrgo. Här finns också genvägar till andra verktyg du använder i din vardag.

Mina studier

Här hittar du information om exempelvis schema, LIA och examination.

Studiemedel och rabatter

Här hittar du information om hur du ansöker om studiemedel från CSN och olika rabatter du har tillgång till som studerande.

Studerandeinflytande, rättigheter och ansvar

Här hittar du information om dina möjligheter till inflytande, särskilt pedagogiskt stöd och hur vi arbetar med tillgänglighet och likabehandling.

Kvalitet, miljö och hållbarhet

Här hittar du information om Yrgos kvalitets- och miljöarbete.