Kunskapskontroll och examination

Under din utbildning kommer du att ha flera kunskapskontroller som testar dina kunskaper, så kallade examinationer. En examination kan göras på olika sätt och ska vara relevant för kursens innehåll.

En kunskapskontroll eller examination är ett test av dina kunskaper genom en uppgift eller ett prov. Det kan vara projektredovisningar, fallstudier, seminarier samt teoretiska och praktiska prov. I kursplanerna framgår vilka examinationsformer som används i respektive kurs.

För varje examinationsmoment har du som studerande rätt att delta på en ordinarie examination och två omexaminationer. Du erbjuds att göra din omexamination eller komplettering så snabbt som möjligt. Tiderna för dessa framgår av ditt schema.

Om du efter ordinarie och de två följande tillfällen inte klarat examinationen och inga särskilda skäl framkommit om varför, gör vi en särskild pedagogisk planering tillsammans med dig. Detta inkluderar även LIA.

Fusk vid tentamen är inte tillåtet och enligt skolans regler blir tentan ogiltigförklarad, du förbrukar ett examinationstillfälle och får en skriftlig varning. Ertappas du med fusk ytterligare en gång kommer du att bli avstängd från utbildningen.