Riktlinjer för användning av AI-verktyg

Vid användning av AI-verktyg i dina studier finns det begränsningar som du behöver förhålla dig till. Otillåten användning kan betraktas som fusk.

Examinerande lärare avgör i vilken utsträckning och hur AI-verktyg får användas i ditt arbete/i kursarbete och examinationer. Vad som är tillåtet kan variera mellan olika arbeten, även om det är samma examinator. Det betyder att du kan få tillstånd att använda AI-verktyg för uppgifter som att till exempel generera text, bild eller kod men du behöver var tydlig med hur och när du använt AI-verktyg.

Även om det är tillåtet att använda AI-genererad text så får du inte lämna in den som egen text vid examination. AI-verktyg kan användas som ett stöd i ditt lärande men ersätter inte ditt eget arbete. Otillåten användning av AI i samband med examinationer betraktas som fusk och kan leda till disciplinära åtgärder. Om du är osäker på hur AI får användas i en kurs, tala med din lärare för att undvika missförstånd.