Utbildningsplan och kursplan

För varje yrkeshögskoleutbildning finns en utbildningsplan där utbildningens övergripande mål finns beskrivna liksom vilka kurser som ingår i utbildningen. I kursplanerna beskrivs kursens huvudsakliga innehåll samt kursmålen.

Du hittar både din utbildningsplan och dina kursplaner i vår lärplattform Google Classroom.

Utbildningsplan

Utbildningsplanen är ett övergripande dokument som beskriver utbildningens mål, huvudsakliga innehåll, omfattning, anordnare och andra förutsättningar. Mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna, som fastställs av utbildningens ledningsgrupp.

Kursplan

För varje kurs finns även en kursplan. Målen i kursplanen beskriver vad du som studerande ska kunna efter avslutad kurs för att vara godkänd på kursen. I kursplanen finns också beskrivet vilka kunskapskontroller som används liksom betygskriterierna.