Ansöka om studieuppehåll

Om du behöver göra ett tidsbegränsat uppehåll från studierna, kan du ansöka om studieuppehåll.

Studieuppehåll innebär att du ansöker om att få pausa dina pågående studier, med avsikt att återuppta dem vid ett senare tillfälle. Om du behöver göra ett uppehåll i dina studier kontaktar du din lärare eller utbildningsledare.

Tänk på att vi inte kan garantera att din utbildning har ytterligare starter kvar vid den tidpunkt då du önskar återuppta dina studier. Finns en motsvarande utbildning med nya beviljade starter måste du söka till utbildningen på nytt.