Studieuppehåll och studieavbrott

Om du behöver göra ett tidsbegränsat uppehåll från studierna, kan du ansöka om studieuppehåll. Du kan också ansöka om att avsluta dina studier i förtid, ett så kallat studieavbrott.

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär att du ansöker om att få pausa dina pågående studier, med avsikt att återuppta dem vid ett senare tillfälle. Om du behöver göra ett uppehåll i dina studier kontaktar du din lärare eller utbildningsledare.

Tänk på att vi inte kan garantera att din utbildning har ytterligare starter kvar vid den tidpunkt då du önskar återuppta dina studier. Finns en motsvarande utbildning med nya beviljade starter måste du söka till utbildningen på nytt.

Studieavbrott

Studieavbrott innebär att du avslutar din utbildning i förtid. Du ansöker själv om ett studieavbrott.

Om du har varit frånvarande i mer är två veckor utan att meddela orsak blir du kontaktad av personal för en dialog kring dina fortsatta studier.