Försäkringar

När du studerar hos oss är du försäkrad under skoltiden, LIA-perioderna och under resor direkt mellan bostaden och skolan. Försäkringarna är gratis för dig.

Personskadeförsäkring

Som studerande har du en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka och får en kroppsskada under skoltid eller under resor direkt mellan bostaden och skolan. Försäkringen kan till exempel täcka vårdkostnader eller utebliven inkomst om du inte kan arbeta på grund av skadan.

Försäkringen gäller under hela utbildningstiden, alltså även under LIA-perioderna.

Ansvarsförsäkring under LIA

Du har också en ansvarsförsäkring under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA). Försäkringen skyddar dig om du råkar ha sönder något eller om din arbetsgivare får betala skadestånd för något du gör under din LIA. Ansvarsförsäkringen gäller bara i Sverige.

Ansvarsförsäkring under LIA utomlands

Du som gör LIA utomlands har försäkring som gäller om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Den täcker till exempel akut sjuk- och tandvård och hemtransport till Sverige om det skulle bli nödvändigt.

Mer information

Du hittar mer information, försäkringsvillkor och blanketter på Kammarkollegiets webbplats.