Yrgo deltar i pilotprojekt: Nationell yrkesutbildning

Kompetensbristen inom sektorn fordon och transport är enorm, fler behöver utbildas snabbt och särskilt inom Västra Götalandsregionen. Nationell yrkesutbildning är ett pilotprojekt som ska bidra till ökad kompetens i branschen, något som Yrgo, högre yrkesutbildning är med och deltar i.

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått i uppdrag att förbereda införandet av en form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna (SEQF nivå 4), där fordon och transport är en av flera sektorer som står i fokus. Pilotverksamheten förväntas pågå under 2024–2026.

Nationell yrkesutbildning blir en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå för vuxna med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. Utbildningarna ska genomföras i samarbete med arbetslivet och innehålla LIA, Lärande i arbete.

Yrgo, högre yrkesutbildning har i samarbete med Studium och MTG Vuxenutbildning ansökt om att få starta följande utbildningar:

Båda är platsbundna, går på heltid och har en preliminär start under hösten 2024. I april lämnar Myndigheten för yrkeshögskolan besked om vilka yrkesprogram som beviljas. Mer information publiceras på den här sidan.

Är du redan nu intresserad av att gå en yrkesutbildning? Lämna då en intresseanmälan. När vi får besked i april kommer vi att höra av oss med mer information till dig som har anmält ditt intresse.