Studera på YH

YH står för yrkeshögskola och är en eftergymnasial utbildningsform. Att läsa en YH-utbildning har många fördelar och skiljer sig en hel del från att läsa på universitet eller högskola.

Leder till jobb

Fler än 9 av 10 som läser en yrkeshögskoleutbildning har jobb inom relevant yrkesområde sex månader efter examen (enligt mätningar från Myndigheten för yrkeshögskolan). 

Samarbetar med näringslivet

Vi utvecklar och driver alla våra utbildningar tillsammans med branschföretag och offentliga organisationer. På så sätt matchar utbildningarnas innehåll det kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. När du tar examen har du alltså den kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Branschen är involverade i våra utbildningar på flera sätt, bland annat genom att

  • delta i utbildningarnas ledningsgrupp
  • ta emot studerande på LIA (praktik)
  • hålla i kurser och föreläsningar

En stor del LIA (praktik)

Minst en fjärdedel av en YH-utbildning består av LIA (lärande i arbete), som är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som ofta leder till jobb efter examen.

Mer information om LIA.

Avgiftsfritt och rätt till CSN

Det kostar inget att läsa en YH-utbildning och alla utbildningar ger dig rätt att ansöka om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Mer information om studiemedel och kostnader.

Praktiska och korta utbildningar

Våra YH-utbildningar är 1–2 år och innehåller en stor del praktiska moment. Under studietiden lär du dig ett yrke och skapar ett stort kontaktnät, vilket du har nytta av när du sedan söker jobb.  

För dig som redan är yrkesverksam och vill fördjupa eller bredda dina kunskaper erbjuder vi kompetensutveckling i form av korta YH-utbildningar som är 6-20 veckor långa.

Du kan uppfylla förkunskapskraven på olika sätt

Saknar du de betyg eller andra förkunskaper som krävs för att kunna bli antagen till en utbildning, kan du ändå bli antagen om du har andra likvärdiga kunskaper. Det kan handla om arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som gör att vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som ansvarar för yrkeshögskolan i Sverige. Myndigheten utövar tillsyn, granskar utbildningarnas kvalitet och följer upp resultat.

Läs mer om om Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) på myh.se.