Nytt projekt: Inkludering och tillgänglighet genom utveckling av digitala städer 

I samarbete med Göteborgs stad, Göteborg & Co och Lindholmen Science Park ingår Yrgo i ett nytt EU-projekt för utveckling av tillgängliga digitala städer – CitiVerse.

CitiVerse är namnet på digitala kopior av städer som utvecklas för att stödja stadsplanering och göra städerna mer inkluderande och tillgängliga för invånarna. CU projektet, eller European Citiverses Uniting for Inclusiveness project, är ett av fyra europeiska projekt som kommer att finansieras för utvecklingen av ett digitalt Europa.

En tillgänglig och digital stad gör det möjligt för invånare med fysiska, mentala, språkliga eller andra hinder att ta del av stadens tjänster och service på ett helt annat sätt. Genom den digitala kopian går det att planera, skapa strategier, öva på ett besök och uppleva staden från sin egen mobila smarta enhet.

Projektet kommer att pågå i fyra år och syftar till att utveckla teknik och design för att fortsatt skapa digitala städer som kan anpassas och formas efter olika människors behov och utmaningar. Yrgos del i projektet är att följa utvecklingen och identifiera vilka kompetenser som behövs för framtidens utveckling av tillgängliga digitala städer.