Studerandeinflytande, rättigheter och ansvar

Här hittar du information om vilka möjligheter, rättigheter och skyldigheter du har som studerande på Yrgo, till exempel hur du kan påverka din utbildning, vilket stöd du har rätt till och hur vi tillsammans arbetar för en skola fri från diskriminering och trakasserier.

Studerandeinflytande

Studerandeinflytandet är viktigt inom yrkeshögskolan och reglerat i den lag som styr utbildningarna. Här hittar du mer information om hur du kan vara med och påverka din utbildning.

Särskilt pedagogiskt stöd

Som studerande har du vid behov rätt att få särskilt pedagogiskt stöd under dina studier. Stödet ska kompensera för svårigheter i studierna.

Allas lika värde

På Yrgo accepteras inte diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Här hittar du mer information om hur vi arbetar för att säkerställa allas lika värde.

Tillgänglighet

Vår verksamhet är tillgänglighetsanpassad så att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av den på samma villkor som andra. Här kan du läsa om hur vi arbetar med tillgänglighet på Yrgo.