Tillgänglighet

Vår verksamhet är tillgänglighetsanpassad så att alla ska kunna ta del av den på samma villkor. Här kan du läsa om hur vi arbetar med tillgänglighet på Yrgo. Här hittar du också information om vilken tillgång du som studerande har till våra lokaler.

  • Alla lokaler inom Göteborgs Stad inventeras regelbundet ur ett tillgänglighetsperspektiv och våra lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättning.
  • Miljörond genomförs varje halvår tillsammans med skyddsombud.
  • Servicechef gör regelbundna kontroller i byggnaden.
  • I studeranderåd fångas synpunkter kring tillgänglighet upp.
  • Lokalerna ligger i nära anslutning till hållplatser för kollektivtrafik.
  • Information och underlag för undervisningen finns tillgänglig på utbildningens lärplattform.

Fysisk tillgänglighet

I Tillgänglighetsdatabasen hittar du mer specifik information om den fysiska tillgängligheten för våra lokaler:

Tillgänglighetsdatabasen Yrgo Lärdomsgatan (Lindholmen)
Tillgänglighetsdatabasen Yrgo Molinsgatan
Tillgänglighetsdatabasen Yrgo Skånegatan

Tillgång till lokalerna

Under din studietid får du en personlig passerbricka som du använder för att komma in i skolans lokaler. Du har god tillgång till våra lokaler på både vardagar och helger. Information om exakta öppettider får du i samband med utbildningsstart.