Studerandeinflytande

I varje yrkeshögskoleutbildning ska du som studerande ha möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens innehåll och genomförande. Studerandeinflytandet är viktigt inom yrkeshögskolan och reglerat i den lag som styr utbildningarna.

Kurs- och terminsutvärderingar

Under utbildningens gång får du göra flera kurs- och terminsutvärderingar. Utvärderingarna är viktiga verktyg för att kontinuerligt stämma av hur utbildningarna fungerar och för att kunna förbättra våra utbildningar. Resultaten analyseras och diskuteras på klassens utbildningsråd tillsammans med representanter för utbildningen och tas också upp i utbildningens ledningsgrupp.

Utbildningsråd

Klassen har regelbundna utbildningsråd tillsammans med personal från Yrgo. Där finns möjlighet att ge feedback på utbildningen och diskutera framtida planering.

Ledningsgrupp

Varje klass utser studeranderepresentanter som deltar i utbildningens ledningsgrupp tillsammans med representanter från arbetslivet och från Yrgo. Studeranderepresentanternas uppgift är att föra klassens talan på ledningsgruppens möten och framföra de synpunkter som klassen har på utbildningens upplägg och genomförande. De har också ansvar för att hålla sina klasskamrater informerade.

Ledningsgruppen ansvarar för att utbildningen motsvarar de behov som finns på arbetsmarknaden och att den håller hög kvalitet. Ledningsgruppen för kontinuerligt dialog kring och ger synpunkter på utbildningens innehåll och kvalitet och bidrar till att utbildningen utvecklas så att relevansen mot arbetslivet stärks.

Studeranderåd

Klassens studeranderepresentant bjuds in till gemensamma studeranderåd där representanter för samtliga klasser och representanter för Yrgo deltar. Studeranderådet diskuterar övergripande frågor som rör de studerandes gemensamma arbetsmiljö.