Välfärdsteknik vid kognitiva funktionshinder

12 veckor Deltid, 50% Preliminär start november 2024
Ett foto av en senior person sitter tillsammans med en yngre person framför mobiltelefon och dator vid ett bord.

En kurs på 12 veckor som riktar sig till dig som arbetar inom vård, omsorg eller motsvarande och vill kompetensutvecklas inom e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik. Kursen är kostnadsfri, går på distans och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Preliminär start hösten 2024

Denna utbildning har en preliminär start hösten 2024. I maj lämnar Myndigheten för yrkeshögskolan besked om vilka kurser som får starta. Du kan hålla dig uppdaterad genom att göra en intresseanmälan till oss.

Gör en intresseanmälan

Vill du få mejlutskick med information om vilka kurser som kommer att starta hos oss på Yrgo? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Klicka här för att lämna din intresseanmälan

Kursinnehåll

Välfärdsteknik vid kognitiva funktionshinder är en kurs för dig som vill lära dig mer om hur e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik kan användas inom vård och omsorg. Under kursen får du en förståelse för vilka olika kognitiva hinder som finns och hur dessa kan påverka individen i frågor som självständighet och delaktighet. Du får också kunskaper och förståelse för hur välfärdsteknik kan användas vid kognitiva funktionsnedsättningar. Målsättningen är att du efter avslutad kurs har fördjupade kunskaper inom området, utvecklat en förmåga att tillämpa ett salutogent arbetssätt vid införandet av välfärdsteknik samt att du kan reflektera kring etik och värdegrund kopplat till välfärdsteknik.

Undervisning och studieupplägg

Kursen är digital och bedrivs på deltid. Den har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete och ta del av undervisningen när det passar dig.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Mer information kommer till dig som blir antagen. Kursen är kostnadsfri.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid inom vård, omsorg eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt i vårt ansökningssystem. Till din ansökan ska du bifoga följande:

  • Digitala kopior på originalbetyg.
  • Tjänstgöringsintyg med uppgifter om arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Datum som arbetsgivare skriver under ska styrka arbetad period. Vi godtar inte anställningsavtal.
Start:
November 2024 (preliminärt)
Ansök:
1 juni - 17 november
Längd:
12 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Elin Knutsson

Utbildningsledare

E-post: elin.maria.knutsson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 0707–51 90 07

Sara Bech-Hanssen

Administratör

E-post: sara.bech-hanssen@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 32 34

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb