Välfärdsteknik vid kognitiva funktionshinder

12 veckor Deltid, 50% Start september 2024
Ett foto av en senior person sitter tillsammans med en yngre person framför mobiltelefon och dator vid ett bord.

En kurs på 12 veckor som riktar sig till dig som arbetar inom vård, omsorg eller motsvarande och vill kompetensutvecklas inom e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik. Kursen är kostnadsfri, går på distans och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Välfärdsteknik vid kognitiva funktionshinder är en kurs för dig som vill lära dig mer om hur e-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik kan användas inom vård och omsorg. Under kursen får du en förståelse för vilka olika kognitiva hinder som finns och hur dessa kan påverka individen i frågor som självständighet och delaktighet. Du får också kunskaper och förståelse för hur välfärdsteknik kan användas vid kognitiva funktionsnedsättningar. Målsättningen är att du efter avslutad kurs har fördjupade kunskaper inom området, utvecklat en förmåga att tillämpa ett salutogent arbetssätt vid införandet av välfärdsteknik samt att du kan reflektera kring etik och värdegrund kopplat till välfärdsteknik.

Undervisning och studieupplägg

Kursen är digital och bedrivs på deltid. Den har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete och ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Kursen är kostnadsfri.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg eller andra intyg som styrker relevant yrkeserfarenhet.

Ett tjänstgöringsintyg måste innehålla uppgifter om arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Datum som arbetsgivare skriver under ska styrka arbetad period. Vi godtar inte anställningsavtal.

Start:
September 2024
Ansök:
30 maj - 20 augusti
Längd:
12 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Elin Knutsson

Utbildningsledare

E-post: elin.maria.knutsson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 82

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb