Mikrobiologi och vårdhygien

12 veckor Deltid, 50% Start november 2023
Närbild på händer som gnider in handsprit ovanför en pump till en flaska handsprit. I bakgrunden syns en kollega med visir och plastförkläde.

En kurs på 12 veckor som riktar sig till dig som arbetar inom vård, omsorg eller motsvarande och vill kompetensutvecklas inom vårdhygien, smittspridning och mikrobiologi. Kursen är kostnadsfri, går på distans och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Kursen är för dig som vill fördjupa dig inom vårdrelaterade infektioner, smittspridning och basala hygienrutiner. Under kursen lär du dig att identifiera riskfaktorer och smittspridningsvägar för att kunna förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Du får även kunskap om immunsystemet, mikrobiologi, antibiotikaresistens samt de lagar, riktlinjer och författningar som reglerar smittskydd och vårdhygien.

Undervisning och studieupplägg

Kursen startar vecka 45, är digital och bedrivs på deltid. Den har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete och ta del av undervisningen när det passar dig.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Mer information kommer till dig som blir antagen.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid inom vård, omsorg eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt i vårt ansökningssystem. Till din ansökan ska du bifoga följande:

  • Digitala kopior på originalbetyg.
  • Tjänstgöringsintyg med uppgifter om arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Datum som arbetsgivare skriver under ska styrka arbetad period. Vi godtar inte anställningsavtal.
Start:
November 2023
Ansök:
1 juni - 30 oktober
Längd:
12 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Anesa Ivankovic

Utbildningsledare

E-post: anesa.ivankovic@educ.goteborg.se

Telefonnummer 076-578 89 01

Sara Bech-Hanssen

Administratör

E-post: sara.bech-hanssen@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 32 34

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb