Logistik och E-handelslösningar

12 veckor Deltid, 50% Start oktober 2024

En kurs på 12 veckor för dig som är yrkesverksam och önskar fördjupa, bredda eller komplettera dina kunskaper inom logistiklösningar för digital handel. Kursen ger konkreta kunskaper och färdigheter inom logistiklösningar för e-handeln, alltifrån verktyg för dataanalys och metoder för att öka en verksamhets tillväxtförmåga, till att ta fram nya logistikkoncept för att möta konsumenters förändrade köpmönster och krav. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Logistik och E-handelslösningar är ett kurspaket som innehåller följande kurser:

Digital handel och omnikanalhandel, 10p

Kursen omfattar e-handelns utveckling från multikanalhandel till omnikanalhandel. Den behandlar verktyg för dataanalys och metoder för att öka en verksamhets tillväxtförmåga, lönsamhet och konkurrenskraft i en omnikanalmiljö. Kursen behandlar även konsumentbeteenden, säljprocessen, distributionsstrukturer och kundvård. Vidare ger kursen inblick i olika typer av målgruppsanpassade marknadsförings- och kommunikationsstrategier.

Distributionslogistik och varuflöden, 10p

Kursen behandlar hur en effektiv logistik- och distributionsstruktur kan öka konkurrenskraften, samt berör ämnen som logistikens grunder, lönsamhet, lokalisering och lagerkostnader, materialflödestänkande och optimering. Kursen omfattar dessutom vad som påverkar transport- och logistiklösningar samt det som kan förbättra lönsamheten och minska miljöpåverkan. Kursen ger även inblick i produktionslogistik.

Kundanpassad e-handelslogistik och logistikkoncept B2B/B2C, 10p

Kursen berör effektiv returhantering, reklamationer och förebyggande kvalitetsarbete samt dess avgörande betydelse för lönsamhet och kundnöjdhet. Kursen beskriver förpacknings- och emballagelogistiklösningar och dess kostnadsförutsättningar. Kursen omfattar olika logistikkoncept och logistiklösningar med fokus på leveransprecision. Kursen omfattar även fördelar och nackdelar med de olika logistikkoncepten såsom 3PL, 4PL, skräddarsydd outsourcing kontra egen regi.

Undervisning och studieupplägg

Kursen är digital och bedrivs på deltid. Den har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Kursen är kostnadsfri.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 1 års erfarenhet av arbete inom logistik och inköp, transportplanering, spedition eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg eller andra intyg som styrker relevant yrkeserfarenhet.

Ett tjänstgöringsintyg måste innehålla uppgifter om arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Datum som arbetsgivare skriver under ska styrka arbetad period. Vi godtar inte anställningsavtal.

Start:
Oktober 2024
Ansök:
30 maj - 2 september
Längd:
12 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Karin Omsén

Rektor

E-post: karin.omsen@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 07

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb