Korta YH-utbildningar

En kort yrkeshögskoleutbildning passar dig som vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning. Längden varierar från några veckor till några månader. Utbildningarna har ett flexibelt upplägg och går oftast att läsa på deltid och distans. Precis som våra övriga YH-utbildningar är de både kostnadsfria och CSN-berättigande. Här hittar du alla våra korta YH-utbildningar.

Vad är en kort yrkeshögskoleutbildning (YH)?

Korta YH-utbildningar är anpassade efter arbetsmarknadens behov och riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom ett visst kompetensområde eller yrke. Utbildningarna är flexibla och kan oftast studeras på deltid, parallellt med ditt arbete och på distans. Alla korta YH-utbildningar är dessutom kostnadsfria och CSN-berättigande.

Till skillnad från de längre YH-utbildningarna ställer de korta YH-utbildningarna högre krav på förkunskaper. Det innebär ofta att du behöver ha tidigare erfarenhet inom ett visst yrkesområde eller bransch för att kunna bli antagen.