Yrgo deltar i den officiella invigningen av Cybercampus Sverige

I budgetpropositionen för 2024 föreslog regeringen att Cybercampus Sverige ska inrättas för att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Den 7 februari invigdes Cybercampus Sverige i Stockholm och representanter från Yrgo fanns på plats.

Cybercampus Sverige är en nationell satsning och ett samarbete mellan yrkeshögskolor, universitet, institut, myndigheter och företag över hela Sverige. Cybercampus Sverige syftar till banbrytande och agil forskning, innovation och utbildning för cybersäkerhet och försvar, bortom det möjliga för enskilda organisationer. Verksamheten ska möta behov som inte adresseras av någon av de andra aktörerna på cybersäkerhetsområdet. Resultaten ska stärka samhällets motståndskraft och Sveriges konkurrenskraft. 

Yrgo har deltagit i workshops redan under planeringsstadiet av Cybercampus Sverige och igår invigdes det nya centret för agil utbildning och gemensamma forskningsinsatser inom cybersäkerhet.

Stadsråden för utbildning och civilförsvar deltog i invigningen tillsammans med representanter från flera yrkeshögskolor, högskolor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt försvarsdepartementet. Vid invigningen deltog bland annat utbildningsministern Mats Persson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Dessutom genomfördes panelsamtal om framtidens cyberkraft. 

– Det är av yttersta vikt att erbjuda en bred utbildning inom området för att snabbt, men också långsiktigt, kunna tillgodose kompetensbehoven och förbereda Sverige för framtida hot mot våra digitala infrastrukturer, säger Susan Johansson, rektor på Yrgo.  

Under de närmaste åren satsar regeringen drygt 100 miljoner kronor på projektet och nu startar arbetet med att stärka Sveriges cybersäkerhet och motståndskraft i ett alltmer digitaliserat samhälle. För Yrgo innebär det en satsning på att kunna erbjuda kompetensutveckling inom området.