Webbutvecklare

2 år Göteborg Heltid Start september 2024
Tre personer sitter vid ett bord på en arbetsplats och arbetar med programmering.

Som webbutvecklare kan du programmera nästan vad som helst, allt från webbplatser till uppkopplade prylar. Under utbildningen lär du dig allt du behöver för att kunna kalla dig fullstackutvecklare, vilket innebär att du kan koda på alla nivåer i ett IT-system och känner dig hemma i både frontend- och backendutveckling, databaser och servermiljöer.

Vad gör en webbutvecklare?

Som webbutvecklare jobbar du med att utveckla produkter och tjänster för webben. Det kan handla om webbplatser, webbapplikationer eller e-handelssystem.

Du jobbar ofta i flera tekniker och programmeringsspråk för både frontend, alltså gränssnittet utåt, och backend, koden som driver en webbplats bakom kulisserna. Eftersom många webblösningar i dag är kopplade till databaser av olika slag, jobbar du även med olika lösningar för datalagring.

Yrkesroller och arbetsplatser

Efter avslutad utbildning kan du jobba som webbutvecklare, frontend-, backend- eller full-stack developer, systemutvecklare eller programmerare. Din framtida arbetsplats kan vara på IT-företag eller byråer med inriktning mot webbutveckling. Många väljer också att frilansa.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig bland annat

 • de tekniker och programmeringsspråk som används i branschen, exempelvis HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP och C#
 • metoder och verktyg för att framgångsrikt kunna arbeta i projektform
 • att planera, implementera och underhålla databaser kopplade till webbapplikationer
 • att utveckla webbapplikationer med hög interaktionsförmåga som kan användas på olika plattformar och med fokus på UX (user experience)
 • digital design för att producera högkvalitativa och avancerade webbapplikationer.

Studerandeprojekt

Under utbildningen arbetar de studerande i både egna och gemensamma projekt. Vi arbetar mycket med studerande från utbildningen Digital Designer för att efterlikna branschen så mycket som möjligt. Här kan du se exempel på vad de har producerat under utbildningen.

 • Naturally är ett projekt från hösten 2022 där studerande från tre olika utbildningar arbetat tillsammans under några veckor. Uppgiften var att designa en landningssida för ett fiktivt klädmärke.
 • I Meteor Storm har studerande arbetat med WebGL för att ta fram ett 3D-spel. De har använt sig av ramverket Three.js och komponerat egen musik.
 • Fast Security är ett projekt där studerande från utbildningarna Webbutvecklare, Digital Designer och Computer Graphics Design samarbetar för att ta fram en fiktiv produkt.
 • Mani Vintage är en e-handel som en studerande har byggt som en del av sitt examensarbete. Sajten är byggd med React, hämtar sin data från Sanity CMS och betalningsintegration via Stripe.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Datakällor, 15p
 • Digital design, 30p
 • Examensarbete, 30p
 • Klientbaserad utveckling, 40p
 • LIA, 135p
 • Programmering, 70p
 • Programmering mot ramverk, 60p
 • Projektmetodik, 20p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Dator och kursmaterial

Du behöver en dator för dina studier. För den här utbildningen rekommenderar vi att du har en Macbook Pro med M1-chip eller nyare och den senaste versionen av macOS. Det tillkommer inga kostnader för kursmaterial.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

EsgaiaGöteborgs universitet GrebbanHoyHumblebeeIteamItidenKnowit ExperienceKodameraMediaflow

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Svenska 2
 • Engelska 6
 • Matematik 2

Tips!

Det är bra om du har provat på lite webbutveckling tidigare. Vi rekommenderar kursen The Coding Bootcamp Primer på Scrimba för dig som vill komma igång.

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på skriftliga prover som testar många olika förmågor. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller antagningskraven att få en inbjudan till urvalsproven, där du själv väljer vilket av paketen A-D som du vill skriva. Varje paket består av ett huvudmoment och två delmoment. Samtliga prov genomförs skriftligt, förutom delmomentet ”Group interview” som genomförs i muntlig form. 

Proven genomförs hos Yrgo på Lärdomsgatan 3 i Göteborg och bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo.

Paket A: Urvalsprov A utgörs av huvudmomentet Collaboration samt delmomenten Organizing och Computer Experience. Det här provet kan passa bra för dig som är van vid att samarbeta med andra.

Paket B: Urvalsprov B utgörs av huvudmomentet Programming samt delmomenten Organizing och Group interview (muntligt). Det här provet kan passa bra för dig som har provat på programmering tidigare.

Paket C: Urvalsprov C utgörs av huvudmomentet Web knowledge samt delmomenten Computer Experience och Problem solving. Det här provet kan passa bra för dig som har en god erfarenhet av hur modern web fungerar.

Paket D: Urvalsprov D utgörs av huvudmomentet Creativity samt delmomenten Computer Experience och Problem solving. Det här provet kan passa bra för dig som har lätt för att uttrycka dig kreativt.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2024
Ansök:
1 februari - 15 april
Längd:
2 år
Plats:
Göteborg
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Antal platser:
25
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Hannes Andreasson Brandulv

Utbildningsledare

E-post: hannes.brandulv@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 21

Hans Andersson

Lärare

E-post: hans.2.andersson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 073-596 95 73

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb