Sen ansökan

Är du sent ute? Om en utbildning har lediga platser kvar efter ordinarie ansökningsperiod kan du göra en sen ansökan. Sena ansökningar behandlar vi tur och ordning och ju tidigare du ansöker, desto större chans att bli antagen.

Det framgår på respektive utbildningssida om utbildningen har öppet för sen ansökan. Ansökan sker på samma sätt som inom ordinarie ansökningsperiod, det vill säga digitalt via vårt ansökningssystem.

Oavsett när du ansökt behöver du vara behörig till den utbildning du sökt för att ha möjlighet att få en plats. Observera att även om det går att göra en sen ansökan är det ingen garanti för att få en plats. Det kan vara bra att söka så tidigt som möjligt eftersom sena ansökningar hanteras i tur och ordning och i mån av tid.