Förkunskapskrav och behörighet

För att kunna bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning behöver du ha vissa förkunskaper. Uppfyller du förkunskapskraven är du behörig till utbildningen. Om en utbildning har fler behöriga sökande än vad det finns platser, gör vi ett urval för att bestämma vilka som blir antagna.

För att kunna bli antagen till våra utbildningar måste du först och främst vara behörig, det vill säga uppfylla förkunskapskraven. Förkunskapskraven är uppdelade i två delar:

 1. grundläggande behörighet, som alla måste uppfylla
 2. särskilda förkunskaper, som är specifika för respektive utbildning

Tänk på att om du inte uppfyller de exakta förkunskapskraven, så kanske du har annan erfarenhet eller andra studier som motsvarar de förkunskaperna som vi listar.

Grundläggande behörighet

För att kunna bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning måste du ha grundläggande behörighet, vilket du har om du uppfyller något av följande:

 1. Du har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng.
 2. Du har slutbetyg från en gymnasial vuxenutbildning med lägst betyget Godkänt på minst 2250 gymnasiepoäng.
 3. Du har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2.
 4. Du har praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som ger förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
 5. Du är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är där behörig till motsvarande utbildning
Avslutade du gymnasiet år 2011 eller senare?

Kontrollera vad som står som rubrik i ditt gymnasiebetyg. Du har grundläggande behörighet om du har något av följande:

 • ”Yrkesexamen” eller ”Högskoleförberedande examen från gymnasiet”
 • ”Samlat betygsdokument” med minst betyg E i 2250 gymnasiepoäng och där Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5 ingår

Avslutade du gymnasiet mellan år 1997 och 2010?

Kontrollera vad som står som rubrik i ditt gymnasiebetyg.

 • Har du ett ”Slutbetyg från gymnasiet” har du grundläggande behörighet om du har godkända betyg i minst 2250 gymnasiepoäng (du måste ha godkänt i Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1).
 • Har du ett ”Samlat betygsdokument” har du inte grundläggande behörighet, om du inte har kompletterat med studier från vuxenutbildningen. Du måste ha godkänt i Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1.

Avslutade du gymnasiet före år 1997?

Kontrollera vad som står som rubrik i ditt gymnasiebetyg.

Har du ”Avgångsbetyg från gymnasieskolan” från en fullständig, minst tvåårig linje eller specialkurs, har du grundläggande behörighet om du har betyg i engelska, matematik och svenska som motsvarar minst två årskurser. Betyget i svenska ska vara delat i litteraturkunskap och svenska språket, men du behöver inte ha ett visst betyg i svenskämnena för att bli behörig. Inte heller för betyget i engelska och matematik krävs det ett visst betyg för att bli grundläggande behörig.

Avslutade du gymnasiet i ett annat land?

För att vara behörig med en utländsk gymnasieutbildning behöver utbildningen vara fullständig och ha kompletterats med kurserna Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1. Din utbildning måste även innehålla kurserna Matematik 1 och Engelska 5.

Om ditt utländska betyg inte är på svenska eller engelska ska det vara översatt av en auktoriserad översättare. Du ska skicka in kopia på ditt originalbetyg och på översättningen när du söker samt de kurser du har kompletterat med.

Avslutade du din gymnasieutbildning på vuxenutbildningen (Komvux)?
 • Har du en examen från vuxenutbildningen så ger det grundläggande behörighet. Du måste ha godkänt i ämnena Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1.
 • Har du ett slutbetyg från vuxenutbildningen så ger det grundläggande behörighet om du har minst betyg E/godkänt i 2250 poäng. Du måste ha godkänt i ämnena Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1.
Läste du allmän linje på folkhögskola?

Har du fått din gymnasiebehörighet genom att läsa allmän linje på folkhögskola så behöver du ha ett intyg från din skola för att kunna visa din grundläggande behörighet. Detta intyg heter ”Intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier” eller ”Intyg för behörighet till högskolestudier”.

Om du inte har läst alla dina kurser på folkhögskolan behöver du skicka in både folkhögskoleintyget och betyget med kurserna du har läst på exempelvis gymnasiet eller vuxenutbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att kunna bli antagen till en utbildning behöver du, förutom grundläggande behörighet, även ha vissa särskilda förkunskaper.

De särskilda förkunskaperna är kopplade till utbildningens innehåll. Oftast behöver du ha godkända betyg från vissa gymnasiekurser, men vissa utbildningar kräver också arbetslivserfarenhet.

Tänk på att du kan ha skaffat dig motsvarande kunskaper på andra sätt än de kurser eller erfarenheter vi listar. Det viktiga är att du kan styrka dina kunskaper med något slags intyg.

Behöver du hjälp att bedöma om dina betyg ger behörighet?

Har du svårt att avgöra om dina betyg är tillräckliga? Vi hjälper gärna till med en bedömning. Kontakta i så fall den kontaktperson som står angiven på den utbildningen du vill ansöka till.

Preparandkurser

Om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven på en utbildning kan det finnas möjlighet att gå en förutbildning eller preparandkurs som ger de förkunskaper som behövs. Om den möjligheten finns, hittar du information om detta på utbildningens webbsida.

Här hittar du våra utbildningar.

Om du inte uppfyller förkunskapskraven

Om du inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen genom så kallad reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka det med betyg eller annat intyg. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från till exempel arbetslivet, personalutbildning eller föreningsverksamhet.

Vill du ansöka på reell kompetens rekommenderar vi att du kontaktar oss för mer information. Du hittar aktuella kontaktpersoner på respektive utbildningssida här på yrgo.se.

Läser du behörighetsgivande studier?

Läser du behörighetsgivande studier under och efter ansökningsperioden så kan du komplettera med betyg i efterhand. För att kunna komplettera med betyg efter ansökningsperioden måste du:

 1. Bifoga ett studieintyg i din ansökan som visar att du har pågående behörighetsgivande studier. Studieintyget måste du bifoga i din ordinarie ansökan senast sista ansökningsdatum.
 2. Komplettera med dina betyg senast sista kompletteringsdag.