Undersköterska / Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi

1 år Distans Deltid, 50% Start augusti 2024
Omsorgspersonal pekar på en apparat på väggen och visar en äldre kvinna hur man gör.

Vill du vara med i utvecklingen av vård och omsorg och har ett intresse för välfärdsteknik? Vill du förbättra livskvaliteten, öka självständigheten, tryggheten och delaktigheten för dem du möter i ditt dagliga arbete? Framtidens vård och omsorg innebär förändrade arbetssätt och nya kunskapsområden och i den här eftergymnasiala utbildningen får du kompetens att handleda, stödja och utbilda vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga i det digitala förändringsarbetet på din arbetsplats.

Att arbeta med välfärdsteknik

Som undersköterska eller stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi får du en viktig roll vid implementering av nya digitala arbetssätt. Med fördjupad kompetens inom området kan du bidra med ett tydligt fokus på behovet som tekniken ska tillgodose oavsett om det gäller individ, grupp eller organisation.

Rollen innebär att du kan bidra till hälsofrämjande miljöer och kvalitetsarbete i verksamheten samt ge stöd och utbilda vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga vid användning av digitala hjälpmedel. Utbildningen ger dig kunskaper i att arbeta enligt gällande lagstiftning inom området och att reflektera över etiska frågor som kan uppstå vid digitala arbetssätt.

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig

 • att handleda och utbilda vård- och omsorgstagare, anhöriga och personal i tekniska lösningar som kan förbättra omsorgstagarens trygghet, aktivitet och delaktighet i samhället
 • om välfärdsteknik, e-hälsa och digitalisering kopplat till behov i vård, omsorg och funktionshinder
 • hålla/leda utbildningsinsatser på individ-, grupp- och verksamhetsnivå
 • hur du kan bidra till goda hälsofrämjande miljöer och kvalitetsarbete i verksamheten
 • att samverka med och medverka i tvärprofessionella team
 • att arbeta utifrån gällande lagstiftning
 • etik, värdegrund och teorier kopplat till välfärdsteknologi.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Organisation, lagstiftning, etik och värdegrund, 25p
 • Pedagogik och handledning, 25p
 • Välfärdsteknik, 50p

Studieupplägg

Utbildningen är ettårig och går på distans med en studietakt på 50 procent. Studierna är flexibla och du kan delvis bestämma själv när och var du vill studera. Utbildningen har en digital träff per månad. Utöver det ingår det varje vecka digital handledning och/eller webbinarium. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av inspelade föreläsningar, grupparbeten, workshops och gästföreläsningar.

Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet. Du förväntas ha datorkunskaper och vara en aktiv deltagare på lärplattformen och i webbundervisning. Vi använder olika digitala verktyg för undervisning och ger goda möjligheter till handledning. Utbildningen är delvis flexibel vilket innebär stor frihet, men också stort eget ansvar och det gäller att vara uppdaterad på aktuell planering och hålla kontinuerlig kontakt med ansvarig lärare.

Utbildningen anordnas i samarbete med Campus Alingsås. Det innebär att du som bor i närheten av Alingsås har möjlighet att nyttja deras lokaler för att följa med i distansundervisningen. Du kan också studera i grupp med andra som bor i samma område. Läs mer om Campus Alingsås.

Vad tycker de studerande om utbildningen?

Vill du veta vad våra studerande själva säger om utbildningen och vad som hände efter studierna? Här kan du läsa vad en av våra tidigare studerande svarade när vi ställde några frågor.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Alingsås kommun – Göteborgs Stad – Härryda kommun – Kungälvs kommun – Tre Stiftelser

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Digital kopia på tjänstgöringsintyg som styrker att du har efterfrågad arbetslivserfarenhet. Intyget ska innehålla arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Observera att vi inte godtar anställningsavtal.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Om du har bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor, skicka gärna med det också.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Du behöver alltid kunna styrka kunskaper i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

Vård- och omsorgsprogrammet, inklusive följande kurser:

 • Omvårdnad 2, 100p
 • Socialt omsorg 2, 100p
 • Psykologi 1, 50p

Eller

Barn- och fritidsprogrammet, inklusive följande kurser:

 • Kommunikation, 100p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100p
 • Hälsopedagogik, 100p

Avseende utbildning i äldre kurser utgår vi i från SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner.

Arbetslivserfarenhet

Du måste ha minst ett års yrkeserfarenhet på heltid inom vård och omsorg, som undersköterska, stödassistent eller liknande. Observera att du får tillgodoräkna dig 5 års arbetslivserfarenhet på heltid som undersköterska som merit i ansökan, så var noga med att bifoga samtliga relevanta tjänstgöringsintyg.

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Uppfyller du inte förkunskapskraven?

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven kan du söka på reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har. Du behöver motivera varför du anser att dina kunskaper ligger i nivå med behörighetskraven till utbildningen och bifoga intyg som styrker detta. Läs mer om hur du kan ansöka om reell kompetens.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för den här utbildningen gör vi baserat på betyg, arbetslivserfarenhet och eventuellt skriftliga prov i svenska. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprov om det är aktuellt. Det kommer att finnas olika datum och tider att välja mellan.

OBS! Proven genomförs på plats i Göteborg andra veckan i maj. Det provet erbjuds inte på distans eller digitalt.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
Augusti 2024
Augusti 2025
Längd:
1 år
Plats:
Distans
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
100
Antal platser:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Elin Knutsson

Utbildningsledare

E-post: elin.maria.knutsson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 82

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb