Stödpedagog

1 år Distans Heltid Start augusti 2023
En man och en kvinna sitter framför datorn. De tittar på varandra och ser ut att diskutera något.

Arbetar du inom funktionsstöd och vill ta ett större ansvar för social dokumentation, driva utvecklingsarbete och vägleda kollegor i kvalitetsarbete? Den här eftergymnasiala utbildningen till stödpedagog är ettårig, går på distans och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Som stödpedagog är du en värdefull källa till kunskap på din arbetsplats. Förutom det brukarnära arbetet driver du det pedagogiska arbetet i verksamheten och kan delta i utvecklingsarbete och arbeta med kvalitet, förhållningssätt och bemötande inom verksamheten. Du kan också arbeta med samordning mellan verksamheter och delta i tvärprofessionella team.

Om utbildningen

Utbildningen ska leda till att du vidareutvecklar din pedagogiska yrkeskompetens och din förmåga att i nätverk planera och utforma individanpassat kvalificerat vardagsstöd. Utbildningen utvecklar din förmåga att ta utvidgat ansvar för social dokumentation, att driva utvecklingsarbete och att vägleda kollegor i kvalitetsarbete.

Verksamhetsfältet har ett stort behov av stödpedagoger. I framtiden krävs spetskompetens inom social dokumentation, socialt nätverksarbete och pedagogiskt utvecklingsarbete samt hög medvetenhet om mål och brukarmedverkan inom stöd och service åt personer med behov av olika funktionsstöd.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Dokumentation och kvalitetssäkring, 15p
 • Etik och professionellt förhållningssätt, 15p
 • Examensarbete, 25p
 • Funktionsnedsättningar, 25p
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd, 35p
 • LIA, 20p
 • Människan i utveckling, 15p
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35p
 • Praktisk juridik inom social omsorg, 15p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Eftersom vi är placerade i Göteborg kan vi ordna en LIA-placering inom vårt nätverk i området. Vi kan dock inte garantera en placering på din hemort. Däremot kan du ordna LIA på din hemort genom egna kontakter. Vi stöttar dig genom hela processen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen är ettårig och går på heltid. Den bedrivs på distans med 3-4 fysiska träffar, där varje träff varar cirka två dagar i följd. Övrig undervisning sker webbaserat via vår lärplattform på 2 fasta studiedagar per vecka. Utöver de webbaserade undervisningsdagarna är utbildningen delvis flexibel och delar av undervisningen går att ta del av när du kan och vill studera. Det innebär viss frihet, men också stort eget ansvar.

Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet. Du förväntas ha datorkunskaper och vara en aktiv deltagare på lärplattformen och i webbundervisning i varje vecka. Undervisningsformerna är varierande och består exempelvis av inspelade föreläsningar, grupparbete, diskussioner, workshops, gästföreläsningar och handledning.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Göteborgs Stad – Kungälv kommun – Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga följande dokument

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Digital kopia på tjänstgöringsintyg som styrker att du har efterfrågad arbetslivserfarenhet. Intyget ska innehålla arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Observera att vi inte godtar anställningsavtal.
 • Läser du behörighetsgivande studier måste du skicka med en digital kopia på studieintyg, så att vi vet att du har pågående studier. Här hittar du vilka datum som gäller för komplettering av betyg i efterhand.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Du behöver alltid kunna styrka kunskaper i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Hälsopedagogik
 • Specialpedagogik 1
 • Specialpedagogik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2

Arbetslivserfarenhet

Du behöver också ha minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Uppfyller du inte förkunskapskraven?

Uppfyller du inte de formella förkunskapskraven kan du söka på reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka den med betyg eller annat intyg. Läs mer om hur du kan ansöka om reell kompetens.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för den här utbildningen gör vi baserat på betyg, arbetslivserfarenhet och skriftliga prov i svenska. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprov om det är aktuellt. Det kommer att finnas olika datum och tider att välja mellan.

OBS! Proven genomförs på plats i Göteborg andra veckan i maj. Det provet erbjuds inte på distans eller digitalt.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
Augusti 2023
Augusti 2024
Augusti 2025
Längd:
1 år
Plats:
Distans
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
200
Antal platser:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Elin Knutsson

Utbildningsledare

E-post: elin.maria.knutsson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 0707–51 90 07

Sara Bech-Hanssen

Administratör

E-post: sara.bech-hanssen@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 32 34

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb