Specialistundersköterska anestesi, operation och intensivvård

2 år Distans Deltid, 50% Start september 2024
Undersköterska håller i operationsutrustning.

Arbetar du som undersköterska och vill specialisera dig inom anestesi, operation och intensivvård? Utbildningen vänder sig både till dig som redan arbetar som undersköterska inom dessa områden, men också till dig som vill byta inriktning. Utbildningen går på distans och deltid för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete.

Vad gör en specialistundersköterska?

Som specialistutbildad inom ditt område är du en värdefull källa till kunskap på din arbetsplats. Förutom det patientnära arbetet kan du driva och delta i utvecklingsarbete och arbeta med kvalitetssäkring utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Du kan också ansvara för att introducera nya medarbetare och att arbeta övergripande med handledning, exempelvis som huvudhandledare.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och konkreta metoder och verktyg för att kunna arbeta som specialistundersköterska inom anestesi, operation och intensivvård.

Övergripande innehåll:

 • Anatomi, fysiologi och patofysiologi samt svikt av vitala funktioner
 • Strukturerat omhändertagande inom anestesi, operation och intensivvård, inklusive teamarbete och effektiv kommunikation, omvårdnad och omvårdnadsprocessen, bedömningsinstrument, den akut sjuka patienten, medicinteknik
 • Personcentrerad vård
 • Etik och värdegrund
 • Preventivt patientsäkerhetsarbete
 • Vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner
 • Lagstiftning, organisation och systematiskt kvalitetsarbete
 • Pedagogiska teorier, samtalsmetoder och handledning

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Examensarbete, 35p
 • Lagstiftning, organisation och kvalitetsledning, 20p
 • LIA, 20p
 • Perioperativ omvårdnad och omvårdnad på intensivvårdsavdelning, 40p
 • Sjukdomslära och personcentrerad vård, 55p
 • Vårdpedagogik och handledning, 20p
 • Vårdrelaterade infektioner och basala hygienrutiner, 10p

LIA (praktik)

En del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Under LIA:n får du omsätta dina kunskaper från utbildningen i en verklig miljö och träna på din nya yrkesroll. LIA går på heltid, till skillnad från övriga kurser som går på 50 procent.

Eftersom vi är placerade i Göteborg kan vi ordna en LIA-placering inom vårt nätverk i området. Vi kan dock inte garantera en placering på din hemort. Däremot kan du ordna LIA på din hemort genom egna kontakter. Vi stöttar dig genom hela processen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på distans och omfattar 2 års studier med en studietakt på 50 procent, med undantag för LIA (praktik) som du gör på heltid. Det ingår 8 fysiska träffar under utbildningen där varje träff pågår i cirka 2 dagar. Ett fåtal av dessa träffar är mer teoretiskt inriktade och då kan vi erbjuda att delta på distans hos någon av våra samarbetsorter (Alingsås och Piteå). För de mer praktiskt inriktade träffarna eller då det förekommer kunskapskontroller behöver du vara på plats i Göteborg. Övrig undervisning sker webbaserat via vår lärplattform på en fast studiedag.

Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet. Du förväntas ha datorkunskaper och vara en aktiv deltagare på lärplattformen och i webbundervisning varje vecka. Vi använder olika digitala verktyg för undervisning och ger goda möjligheter till handledning. Utbildningen är delvis flexibel vilket innebär stor frihet, men också stort eget ansvar och det gäller att vara uppdaterad på aktuell planering.

Utbildningen anordnas i samarbete med Campus Piteå och Campus Alingsås. Det innebär att du som bor i närheten har möjlighet att nyttja deras lokaler för att följa med i distansundervisningen. Du kan också studera i grupp med andra som bor i samma område. Läs mer om Campus Piteå och Campus Alingsås.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Västra Götalandsregionen – Kommunalarbetarförbundet

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Om du är intresserad av att söka studieplats i Piteå eller Alingsås behöver du kontakta utbildningsledaren i samband med din ansökan.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Digital kopia på tjänstgöringsintyg som styrker att du har efterfrågad arbetslivserfarenhet. Intyget ska innehålla arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Observera att vi inte godtar anställningsavtal.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Om du har bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor, skicka gärna med det också.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Du behöver alltid kunna styrka kunskaper i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1
 • Hälso- och sjukvård 1
 • Hälso- och sjukvård 2
 • Omvårdnad 2
 • Psykologi 1
 • Social omsorg 2
 • Gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande. En totalsumma på minst 1250 poäng, inklusive ovanstående kurser.

Avseende utbildning i äldre kurser utgår vi i från SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner.

Arbetslivserfarenhet

Du måste också ha minst ett års yrkeserfarenhet på heltid som undersköterska, eller motsvarande. Observera att du får tillgodoräkna dig 5 års arbetslivserfarenhet på heltid som undersköterska som merit i ansökan, så var noga med att bifoga samtliga relevanta tjänstgöringsintyg.

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Uppfyller du inte förkunskapskraven?

Om du inte uppfyller de formella förkunskapskraven kan du söka på reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har. Du behöver motivera varför du anser att dina kunskaper ligger i nivå med behörighetskraven till utbildningen och bifoga intyg som styrker detta. Läs mer om hur du kan ansöka om reell kompetens.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för den här utbildningen gör vi baserat på betyg, arbetslivserfarenhet och eventuellt skriftliga prov i svenska. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprov om det är aktuellt. Det kommer att finnas olika datum och tider att välja mellan.

OBS! Proven genomförs på plats i Göteborg andra veckan i maj. Det provet erbjuds inte på distans eller digitalt.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2024
Längd:
2 år
Plats:
Distans
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
200
Antal platser:
32
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Anesa Ivankovic

Utbildningsledare

E-post: anesa.ivankovic@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 92

Carina Strand

Samordnare

E-post: carina.strand@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 19

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb