Producent film och TV-drama

2 år Distans Heltid Start september 2023
En man och en kvinna arbetar tillsammans.

Den snabba digitaliseringen och allt fler streamingtjänster innebär att produktionen av film och TV-serier ökar rejält både i Sverige och internationellt. På Yrgo utbildar vi producenter som kan ta ett helhetsgrepp gällande filmproduktion och driva projekt med internationell standard – allt det som arbetsmarknaden efterfrågar.

Som producent inom film eller TV har du det övergripande ansvaret för hela produktionen, både ekonomiskt och kreativt. Det är ett varierande arbete där du arbetar med allt från finansiering, rekrytering, projektplanering, arbetsfördelning och marknadsföring.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som filmproducent, filmproduktionsledare, eller producent för TV-drama. Du utbildas i första hand till att bli egenföretagare.

Om utbildningen

På en övergripande nivå ger utbildningen dig den kompetens du behöver för att på uppdrag av produktionsbolag och TV-kanaler representera arbetsgivaren och anlitas som ansvarig producent för fullskaliga film och TV-projekt.

Du lär dig etablera eget produktionsbolag, generera uppdrag och arbetstillfällen genom att säkra rättigheter, arbeta med manusförfattare och söka finansiering för att utveckla projekt som på sikt kan samproduceras internationellt.

Du får också kompetens för att i det egna bolaget kunna sälja produktion-service-tjänster till utländska filmprojekt som vill lägga delar av sin inspelning i Sverige.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet, 50p
 • Examensarbete, 40p
 • Film- och TV-branschens struktur och omvärld, 50p
 • Ledarskap, kommunikation och entreprenörskap, 60p
 • LIA 1, 50p
 • LIA 2, 50p
 • Produktionsekonomi och planering, och finansiering, 60p
 • Projektutveckling, 40p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på distans och omfattar 400 YH-poäng, vilket innebär 2 års studier på heltid. Det ingår ett fåtal fysiska träffar under utbildningen. Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Vi arbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är yrkesverksamma personer från branschen.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

AH! Mister Peyron – B-Reel Films – Black Bird – Film i Väst – Göteborg Film Festival – HDK-Valand – Kulturakademin – Lindholmen Science Park – Manusfabriken – Nordisk Film – SF Studios – Silverbullet – Stella Nova Film – Unlimited Stories – Vilda Bomben – Warner Bros – Yellow Bird

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Intyg som styrker din yrkeserfarenhet.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Arbetslivserfarenhet

Du behöver ha minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet på halvtid, där du har drivit egna eller teamprojekt relaterade till upplevelseindustrin eller media- och kultursektorn. Det kan också vara praktiskt arbete inom film- och TV-branschen, från tjänstesektorn, upplevelseindustrin eller annat kvalificerat service- eller försäljningsarbete.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för den här utbildningen gör vi baserat på arbetslivserfarenhet och ett särskilt prov. Provet testar dina förmågor inom ledarskap, kommunikation och problemlösning och består av en skriftlig, en praktisk och en muntlig del. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprovet, som genomförs digitalt.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2023
Längd:
2 år
Plats:
Distans
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Antal platser:
20
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Hannes Andreasson Brandulv

Utbildningsledare

E-post: hannes.brandulv@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 21

Reception

031–367 31 00

Välj en
utbildning som
leder till jobb