Producent film och TV-drama

2 år Distans Heltid Start september 2024
En man och en kvinna arbetar tillsammans.

Den snabba digitaliseringen och allt fler streamingtjänster innebär att produktionen av film och TV-serier ökar både i Sverige och internationellt. På Yrgo utbildar vi producenter som förstår helheten kring filmproduktion och vad som krävs för att driva projekt med höga kvalitetskrav – allt det som arbetsmarknaden efterfrågar.

Som producent inom film eller TV har du det övergripande ansvaret för hela produktionen, både ekonomiskt och kreativt. Det är ett varierande yrke där du arbetar med allt från finansiering, rekrytering, projektplanering, arbetsfördelning och marknadsföring.

Efter avslutad utbildning har du kompetenser för att arbeta som filmproducent, filmproduktionsledare eller producent för TV-drama. Du utbildas i första hand till att bli egenföretagare.

Om utbildningen

På en övergripande nivå ger utbildningen dig de byggstenar du behöver för att på sikt, på uppdrag av produktionsbolag och TV-kanaler, representera arbetsgivaren och anlitas som ansvarig producent för fullskaliga film och TV-projekt.

Du lär dig etablera eget produktionsbolag, generera uppdrag och arbetstillfällen genom att säkra rättigheter, arbeta med manusförfattare och söka finansiering för att utveckla projekt som på sikt kan samproduceras internationellt.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet, 40p
 • Entreprenörskap, 30p
 • Examensarbete, 40p
 • Film & TV-branschens struktur och omvärld, 30p
 • Finansiering, lansering och distribution, 30p
 • Ledarskap och grupputveckling, 40p
 • LIA 1, 40p
 • LIA 2, 60p
 • Projektekonomi och produktionsplanering, 40p
 • Projektutveckling, 50p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på distans, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det ingår ett fåtal fysiska träffar under utbildningen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten och föreläsningar. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

AH! Mister Peyron – Black Bird – Film i Väst – Göteborg Film Festival – Gothenburg Film Studios – HDK-Valand – Kulturakademin – Lindholmen Science Park – Manusfabriken – Nordisk Film – SF Studios – Stella Nova Film – Unlimited Stories – Vilda Bomben – Yellow Bird

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Digital kopia på tjänstgöringsintyg som styrker att du har efterfrågad arbetslivserfarenhet. Intyget ska innehålla arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Observera att vi inte godtar anställningsavtal.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Engelska 6
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Arbetslivserfarenhet

Du behöver ha minst 3 års dokumenterad arbetslivserfarenhet på halvtid, där du har drivit egna eller teamprojekt relaterade till upplevelseindustrin eller media- och kultursektorn. Det kan också vara praktiskt arbete inom film- och TV-branschen, från tjänstesektorn, upplevelseindustrin eller annat kvalificerat service- eller försäljningsarbete.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för den här utbildningen gör vi baserat på arbetslivserfarenhet och ett särskilt prov. Provet testar dina förmågor inom ledarskap, kommunikation och problemlösning och består av en praktisk och en muntlig del. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprovet, som genomförs digitalt.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2024
September 2025
September 2026
Längd:
2 år
Plats:
Distans
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Antal platser:
20
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Hannes Andreasson Brandulv

Utbildningsledare

E-post: hannes.brandulv@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 21

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb