Logistik och transportledning

1,5 år Göteborg, Piteå Heltid Start september 2024

Vill du jobba i en arbetsledande position med transportplanering och problemlösning? Under utbildningen lär du dig ekonomi, att leda personal och att arbeta i digitala planeringssystem, samtidigt som du får chans att knyta många värdefulla kontakter i branschen. Utbildningen går att läsa både i Göteborg och Piteå. Väljer du att flytta till Piteå för att studera garanteras du studentbostad.

Vad gör en transportledare?

Som transportledare ansvarar du för att planera transporter på ett effektivt, lönsamt och hållbart sätt. Du har en arbetsledande roll där du övervakar och dirigerar transporterna så att varorna når sina mottagare.

I arbetsuppgifterna ingår att beräkna priser, förhandla med kunder och hantera bokningar. Du löser även de problem som kan uppstå, till exempel förseningar. Arbetet gör du till stor del i olika slags digitala planeringssystem.

I transportledarrollen har du mycket kontakt med chaufförer, kunder och leverantörer, vilket innebär att du behöver kunna kommunicera tydligt och ha ett gott bemötande.

Yrkesroller och arbetsplatser

Efter avslutad utbildning kan du till exempel jobba som transportledare, transport- eller trafikplanerare, transportsamordnare och logistiker.

Du kan arbeta på transport- och speditionsföretag, på distributionsavdelningar eller hos tillverkande industriföretag.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig bland annat att

 • analysera och hitta lösningar på vanligt förekommande transport- och logistikproblem
 • utföra lönsamhetsberäkningar
 • leda personal och bedriva förändringsarbete
 • organisera, samordna och optimera materialflöden på ett kostnadseffektivt sätt
 • presentera åtgärdsförslag, lönsamhetskalkyler och offerter på ett fackmässigt sätt
 • arbeta i IT-baserade planeringssystem
 • arbeta utifrån de regler, lagar och avtal som finns inom transportnäringen.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Digitalisering inom transportbranschen, 15p
 • Examensarbete, 10p
 • Ledarskap och arbetsmiljö, 20p
 • LIA 1, 50p
 • LIA 2, 50p
 • Logistik och flödesoptimering, 30p
 • Miljö- och kvalitetssystem, 15p
 • Transportation Terminology, 10p
 • Transportekonomi och transportkalkylering, 35p
 • Transportplanering i IT-system, 20p
 • Transportplanering och transportregler, 15p
 • Transporträtt, 20p
 • Tullhantering, 10p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats, omfattar 1,5 års studier på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Klassen i Piteå studerar tillsammans med klassen i Göteborg, där också lärarna finns. För dig som vill studera i Piteå innebär det att du vid de schemalagda lektionerna befinner dig i ett klassrum i Piteå (Lärcentrum på Acusticumområdet). Där finns det modern mötesteknik så att du och dina studiekamrater kan följa och delta i undervisningen i realtid med Göteborg (som videokonferens).

Du garanteras bostad i Piteå

Visste du att du garanteras studentbostad om du väljer att flytta till Piteå för att studera? För att garantin ska gälla måste du folkbokföra dig i Piteå och vara antagen vid yrkeshögskolan.

Här kan du läsa mer om bostadsgarantin samt hur du kontaktar Pitebo.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Dagab – Schenker dedicated Service – HML – Viavest – Fraktkedjan Väst – Schakt i Väst – Sveriges Åkeriföretag – Swerock – GLC

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Logistik 1
 • Logistik 2
 • Transport och spedition

Observera att du kan läsa vår preparandkurs om du saknar de särskilda förkunskaperna.

Du kan ha motsvarande kunskaper om du arbetat minst två år inom transport- och logistikbranschen. För att vi ska kunna bedöma din arbetslivserfarenhet är det viktigt att du bifogar arbetsintyg till din ansökan.

Preparandkurs

Har du grundläggande behörighet men saknar de särskilda förkunskapskraven i Logistik 1, Logistik 2 och Transport och spedition? Då kan du läsa vår preparandkurs på distans som är en introduktionskurs till logistikbranschen. Du får tillgång till filmmaterial som utgör cirka 4 timmar och genomför sedan en inlämningsuppgift.

Genomför du preparandkursen med godkänt resultat blir du behörig till utbildningen och har möjlighet att bli antagen. Observera att behörig inte nödvändigtvis innebär att du blir antagen utan kan innebära att du hamnar på en reservplats.

Du behöver inte själv anmäla dig till preparandkursen utan kommer att få mer information via mejl när din ansökan har granskats.

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2024
Ansök:
1 februari - 15 april
Längd:
1,5 år
Plats:
Göteborg, Piteå
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
300
Antal platser:
35
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Jörgen Tholin

Rektor

E-post: jorgen.tholin@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 98

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb