Köksmästare

1 år Göteborg Deltid, 75% Start augusti 2024
Två kockar står vid luckan och lägger upp mat på tallrikar.

Vill du utbilda dig till köksmästare? Under ett år hos oss får du verktygen du behöver för att kunna driva en lönsam och effektiv köks- och restaurangverksamhet. Du får lära dig ledarskap, ekonomi och inköp, mat och hälsa samt matsedelsplanering med fokus på miljö och ekologi. Studietakten är 75 procent med schemalagd, platsbunden undervisning två dagar per vecka. Resterande tid ägnas åt självstudier, vilket innebär att du kan arbeta parallellt med studierna.

Om utbildningen

Köksmästarutbildningen riktar sig till dig som är kock eller har en grundutbildning inom yrkesområdet. Under utbildningen lär du dig bland annat:

 • Teorier, modeller och verktyg för att driva en lönsam och effektiv köks- och restaurangnäring
 • Menyplanering och näringsberäkning anpassade efter olika målgruppers behov och med hänsyn till aktuella näringsrekommendationer
 • Livsstilars faktorer på mat och hälsa
 • Kunskaper om inköpsprocesser, förhandling, leverantörsrelationer och logistik/lagerstyrning
 • Genomförandet av livsmedelsupphandling/inköp
 • Regler, lagar och förordningar inom personal- och arbetslagsområdet
 • Livsmedelslagstiftningen, rutiner, tillämpad mikrobiologi samt lagstiftande krav och branschriktlinjer
 • Ekonomisk planering, verksamhetsmål samt operativa driftsfrågor på ledningsnivå inom olika köksverksamheter

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Arbetsrätt, 10p
 • Ekonomi och inköp, 30p
 • Hållbar matproduktion, 20p
 • LIA, 30p
 • Livsmedelssäkerhet, 10p
 • Mat och hälsa, 20p
 • Operativt ledarskap, 30p

Har du redan dokumenterad kunskap inom någon av de olika kurserna som ingår i utbildningen så kan du tillgodoräkna dig den kursen och behöver inte läsa motsvarande kurs hos oss. Bedömningen av ett tillgodoräknande kan ske både teoretiskt och praktiskt och beslut om tillgodoräknande fattas av utbildningens ledningsgrupp.

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg

Utbildningen genomförs på plats (ej distans) och omfattar 1 års studier med en studietakt på 75 procent. Den leder till en yrkeshögskoleexamen.

Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Två dagar per vecka är schemalagda, resten av tiden består av självstudier. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med arbetslivet, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Anticimex – Borås Stad – Generation Waste – Göteborgs Stad Förskoleförvaltningen – Göteborgs Stad Grundskoleförvaltningen – Göteborgs Stad Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen – Liseberg – Spanska Köket

Dessutom samarbetar vi med flera andra företag och organisationer som bland annat föreläser i utbildningen och tar emot studerande på studiebesök.

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Digital kopia på tjänstgöringsintyg som styrker att du har efterfrågad arbetslivserfarenhet. Intyget ska innehålla arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Observera att vi inte godtar anställningsavtal.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Matlagning 3

Arbetslivserfarenhet

Du måste också ha sammanlagt 2 års yrkeserfarenhet på heltid som kock. Observera att du får tillgodoräkna dig 5 års arbetslivserfarenhet på heltid som merit i ansökan, så var noga med att bifoga samtliga relevanta intyg som styrker din yrkeserfarenhet.

Saknar du förkunskaper?

Saknar du de listade förkunskaperna kan du ändå vara behörig om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt, till exempel genom vuxenutbildning, andra utbildningar eller minst 2 års sammanhängande och relevant yrkeserfarenhet på heltid som kock inom restaurang, storkök eller motsvarande.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg och yrkeserfarenhet.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
Augusti 2024
Augusti 2025
Augusti 2026
Längd:
1 år
Plats:
Göteborg
Studietakt:
Deltid, 75%
YH-poäng:
150
Antal platser:
28
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Johan Jansson

Utbildningsledare

E-post: johan.2.jansson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 85

Eva C Johansson

Samordnare

E-post: eva.c.johansson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 90

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb