IP grafisk produktion & form

2 år Göteborg Heltid Preliminär start september 2025

Är du en “doer” som älskar grafisk formgivning? Under dina två år hos oss lär du dig att bli en skicklig grafisk producent med expertkunskaper inom form, färg, text och typografi. Du får många värdefulla kontakter i arbetslivet redan under din studietid och hela sex månader av utbildningen består av LIA, som du gör ute på företag i branschen.

Vad gör en grafisk producent?

Som grafisk producent arbetar du med att framställa fysisk och digital kommunikation i form av trycksaker, förpackningar eller text och grafik till digitala medier. Du har ett stort tekniskt kunnande och ser till att den ursprungliga idén och designen bevaras genom hela produktionen och att resultatet uppfyller krav på kvalitet, färg och form.

Datorn är ditt viktigaste arbetsredskap och du jobbar i flera olika design-, text- och bildbehandlingsprogram som till exempel Indesign, Photoshop, Illustrator, After Effects och Premiere Pro.

Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis AD-assistent/Final Art, grafisk formgivare, grafisk designer, grafisk producent, digital producent, content creator, originalare, grafiker, prepress-/premediaproducent eller producerande produktionsledare.

Din framtida arbetsplats kan vara på produktionsbolag, reklambyrå, grafiskt företag, kommunikationsavdelningar i offentlig verksamhet eller på företags marknadsavdelningar.

Vi finns på Instagram!

Besök IP grafisk produktion & form på Instagram för en ännu bättre bild av vad utbildningen innehåller och leder till.

Om utbildningen

Utbildningen består av tre huvuddelar: informationsproduktion (IP), grafisk produktion och formgivning. Under utbildningen lär du dig bland annat

 • att arbeta i hela produktionskedjan, från idé till färdig produkt
 • att utforma och anpassa original för både digital och tryckt publicering
 • bildkommunikation och bildbehandlingsmetoder för still och rörlig bild
 • att arbeta med färgstyrning och färgkontroll
 • grafisk utformning och produktion av text, bild och form för olika slags informationsmaterial
 • att välja text-, bild- och formspråk för att uppnå önskad effekt
 • trycktekniska metoder
 • metoder och verktyg för att framgångsrikt kunna arbeta i projektform.

Studerandeportfolio

Är du nyfiken på vad våra studerande faktiskt producerar under sin utbildning? Här kan du se några exempel från våra studerandes egna portfoliosidor:

Studerandeportfolio klassen 2023–2025
Studerandeportfolio klassen 2022–2024

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Bildteknik, 45p
 • Digital teknik och produktion, 40p
 • Examensarbete, 25p
 • Färg- och kvalitetsstyrning, 20p
 • Grafisk design, 50p
 • Kommunikationsplanering, 15p
 • LIA 1, 50p
 • LIA 2, 70p
 • Projektinriktad grafisk teknik, 35p
 • Projektledning och organisation, 20p
 • Text och typografi, 30p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Datorer och kurslitteratur

I skolans lokaler finns stationära datorer som används i undervisningen. Vi använder endast Mac-datorer, då det är standard i branschen.

Det tillkommer kostnader för kurslitteratur. Mer information får du vid utbildningsstart.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

By Wind – Collabra – Grafiska Företagen – GS-facket – ICA Reklam – Ink n Art – Intersport – Nunchi – Rubrik

Hur ansöker jag?

 1. Ladda ner arbetsprovet.
 2. Samla ihop de dokument du ska skicka med din ansökan.
 3. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.
 • Arbetsprov.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Grafisk kommunikation 1, 100p

Tips!

För att klara av tempot och få ut det mesta av utbildningen rekommenderar vi att du har minst grundläggande kunskaper i Adobe Indesign och Adobe Photoshop, gärna även Adobe Illustrator. Om du saknar kunskaper i dessa program är det en bra idé att gå en grundkurs innan utbildningen startar.

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Arbetsprov

För den här utbildningen ska du göra ett arbetsprov som finns tillgängligt för nedladdning under ansökningsperioden. Utförliga instruktioner hittar du i arbetsprovet.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på inskickat arbetsprov samt ett muntligt prov. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprovet, som genomförs digitalt. Provet bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2025 (preliminärt)
Längd:
2 år
Plats:
Göteborg
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Antal platser:
24
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Naida Izic

Utbildningsledare

E-post: naida.izic@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 22

Linn Ahlbom

Lärare

E-post: linn.ahlbom@educ.goteborg.se

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Instagram

IP grafisk produktion & form

Välj en
utbildning som
leder till jobb