Event Marketing & Management

2 år Göteborg Heltid Start september 2024
Två kvinnor står vid ett bord med datorer och anteckningsblock och skrattar mot varandra.

Vill du leda och driva strategiskt arbete inom marknadskommunikation, genom fysiska och digitala upplevelser och möten mellan människor? Under dina två år hos oss får du kompetens för att kunna arbeta med projektledning, produktion och marknadsföring inom mötes- och upplevelseindustrin. Hela sex månader består av LIA, som du gör ute på företag i branschen.

Event Marketing är en växande bransch med ett ständigt ökat behov av projektledare med utvecklande och inspirerande idéer. Som projektledare planerar, leder och styr du projekt samt skapar ett kreativt arbetsklimat i arbetsgruppen. Arbetsområdet är brett och omfattar alla marknadsföringsformer som handlar om kommunikation, fysiska och digitala upplevelser och möten mellan människor.

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta som projektledare, produktionsledare, eventproducent, eventarrangör och projekt-/marknadskoordinator.

Om utbildningen

Entreprenöriellt tänkande och handling är en viktig del i lärandet. Du kommer att arbeta kreativt och gränsöverskridande med att planera, leda och genomföra projekt redan från början av utbildningen. Med kunskap om omvärld och trender lär du dig prioritera rätt i ett föränderligt medielandskap. Du kommer kunna värdera en god idé och bedöma kreativa lösningar, samt arbeta med Event Marketing och Brand Experience.

Utbildningen ger dig kunskaper för att arbeta i en ledande position med helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal med kundens mål i fokus. Din förmåga att kommunicera med kunder och medarbetare fördjupas, då du lär dig ta ett övergripande ansvar från uppstart till effektmätning.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Affärsekonomi, 15p
 • Digitala projektledningsverktyg, 15p
 • Event Marketing, 30p
 • Eventproduktion, 30p
 • Examensarbete, 25p
 • Hållbarhet, säkerhet och tillgänglighet, 20p
 • Kommunikation, 15p
 • Kreativitet och idéutveckling, 10p
 • LIA, 130p
 • Marknadskommunikation, 35p
 • Organisation och ledarskap, 25p
 • Project Management, 30p
 • Säljteknik, 20p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

De Winter Kommunikation – Engdahl & Berg – Got Event – Göteborg & Co – Hansen – Husqvarna Group – Label Varumärkesutveckling – Live Nation – Livtjänst Sverige – Marlon – Nine Yards – Passal Assistans – SMOKK Agency – Svenska Mässan Gothia Towers – We are More

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Digital kopia på tjänstgöringsintyg som styrker att du har efterfrågad arbetslivserfarenhet. Intyget ska innehålla arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Observera att vi inte godtar anställningsavtal.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Engelska 6

Arbetslivserfarenhet

Du behöver ha minst ett års erfarenhet från en ansvarsfull tjänst inom eventbranschen, försäljnings- och servicebranschen, upplevelseindustrin, idrottsverksamhet eller kreativ/konstnärlig verksamhet.

Den totala arbetserfarenheten behöver inte vara sammanhängande och kan vara från olika yrkesroller. Arbetserfarenheten ska du ha skaffat dig efter avslutade gymnasiestudier och behöver styrkas i din ansökan.

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på arbetslivserfarenhet och ett skriftligt samt muntligt prov. Provet bedöms av sakkunnig branschföreträdare och representant från Yrgo. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprovet, som genomförs digitalt.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2024
September 2025
Ansök:
1 februari - 15 april
Längd:
2 år
Plats:
Göteborg
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Antal platser:
34
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Jessica Birch-Jensen

Utbildningsledare

E-post: jessica.birch-jensen@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 34

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb