Byggingenjör hållbart byggande

2 år Göteborg Heltid Start september 2024
En kvinna och en man i byggkläder pratar och tittar på varandra.

Som byggingenjör är det du som leder bygget ute på byggarbetsplatsen. Din roll är att koordinera och planera de arbetsuppgifter som behöver utföras och med en inriktning mot hållbart byggande har du särskilt fokus på samhällets hållbara utveckling. Hela sex månader av utbildningen består av LIA, där du får träna på din nya roll ute på företag i byggbranschen.

Vad gör en byggingenjör med fokus på hållbarhet?

Som byggingenjör med fokus på hållbart byggande har du ett särskilt fokus på hållbarhet utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Din roll är att ha överblick över hela byggprocessen och koordinera och planera de arbetsuppgifter som behöver utföras. Du ser bland annat till att tidplanen håller, att material finns på plats och att arbetet med underentreprenörerna fungerar. Dessutom är det ditt ansvar att säkerhetsföreskrifterna följs.

Rollen kräver både god kommunikations- och problemlösningsförmåga. Det är ett varierande arbete där du spenderar tid både ute på byggarbetsplatsen och på kontor. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis arbetsledare, miljösamordnare, mätingenjör eller installationssamordnare inom produktion.

Vi finns på Instagram!

Besök Byggingenjör på Instagram för en ännu bättre bild av vad utbildningen innehåller och leder till.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom både bygg och anläggning. Då miljöfrågor och hållbarhet är ett område där efterfrågan på kompetens växer kommer denna utbildning att ge dig rätt kompetens inom hållbar utveckling kopplat till bygg- och anläggningsområdet.

Utbildningen består av praktiska och teoretiska undervisningsmetoder. Syftet är att ge en verklighetsbaserad och övergripande bild av branschen. Teoriavsnitt varvas med varierade och ämnesövergripande projekt samt verklighetsbaserade problemställningar som ger möjlighet att bättre spegla det kommande yrkeslivet.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Betongteknik, 10p
 • Byggekonomi och projektstyrning, 20p
 • Byggteknik – påbyggnad, 25p
 • Digitalt byggande, 15p
 • Energieffektivisering, 5p
 • Entreprenadjuridik, 10p
 • Examensarbete, 10p
 • Konstruktion, 25p
 • Kvalité, miljö och arbetsmiljö (KMA), 20p
 • Ledarskap, 15p
 • LIA 1, 100p
 • LIA 2, 50p
 • Matematik samhällsbyggnad, 10p
 • Miljöteknik och dokumentation, 25p
 • Mätteknik, 15p
 • Produktion – grund, 20p
 • Ritningsläsning, 10p
 • Teknik – grund, 30p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Du behöver en bärbar dator för dina studier. Rekommendationen är en högst 2-3 år gammal dator med 8 GB internminne och Windows 10. Större delen av programvaran du använder i utbildningen är kostnadsfri för studerande. Vi rekommenderar inte Mac-datorer för denna utbildning.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

JM – Falks markentreprenad – Göteborgs Byggmästarförening – Hansson och söner – MVB – NCC – Peab – RA-bygg – Serneke – Skanska – Byggföretagen – Svevia – Tommy Byggare – Tornstaden – Veidekke

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Matematik 2a (preparandkurs finns)
 • Bygg- och anläggning 1 (preparandkurs finns)

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Preparandkurser

Saknar du förkunskaper kan du läsa en av våra kostnadsfria preparandkurser som går under våren. Sista anmälningsdatum är 15 april. Observera att du inte kan anmäla dig till preparandkurs om du gör en sen ansökan efter ordinarie ansökningsperiod.

Vi erbjuder följande kurser för den här utbildningen:

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2024
September 2025
Längd:
2 år
Plats:
Göteborg
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
415
Antal platser:
25
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Anna Segerholm

Utbildningsledare

E-post: anna.segerholm@educ.goteborg.se

Telefonnummer 076-275 69 92

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Instagram

Byggingenjör hållbart byggande

Välj en
utbildning som
leder till jobb