Ny utredning om yrkeshögskolans framtid

Yrkeshögskolan har de senaste året expanderat kraftigt och är idag central för kompetensförsörjningen i hela landet. För att förtydliga yrkeshögskolans roll i utbildningssystemet och skapa förutsättningar för att yrkeshögskolan ska kunna fortsätta att utvecklas med bibehållen kvalitet tillsätter regeringen en utredning om framtidens yrkeshögskola.


En utgångspunkt för yrkeshögskolan är att utbildningsutbudet snabbt ska kunna ställas om för att möta arbetslivets växlande behov av kompetens. När det gäller viss kompetens är dock arbetsmarknadens behov mer långsiktigt. I uppdraget ingår därför att utreda förutsättningar för ett mer stadigvarande utbildningsutbud inom yrkeshögskolan och föreslå vilka utbildningsinriktningar som bör ingå i ett sådant utbud.

I uppdraget ingår även att utreda yrkeshögskolans roll i omställningen mot ett hållbart samhälle. Utredaren ska bland annat föreslå hur yrkeshögskolan i högre grad kan bidra med kompetens för klimatomställningen.

Utredaren ska också föreslå hur ett gemensamt ansökningssystem för yrkeshögskolan kan utformas. I dagsläget administrerar varje anordnare ansökan och behörighetsbedömning på egen hand.

Utredningen ska vara klar i juni 2023.

Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats.