Generaldirektören Magnus Wallerå på besök hos Yrgo

Stort engagemang när Magnus Wallerå, ny generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, tillsammans med sin ledningsgrupp besökte Yrgo i februari.

Myndigheten för yrkeshögskolans nya generaldirektör, Magnus Wallerå, besökte Yrgo tillsammans med sin ledningsgrupp den 12 februari. Under besöket fick myndigheten träffa både studerande, arbetslivsrepresentanter och personal från Yrgo som fick möjlighet att berätta om och visa på bredden av både utbildningar och utbildningskoncept.

Först ut var ett besök hos en klass på utbildningen Internationell affärsinriktad logistiker och speditör. Där fick vi bland annat visa hur vi arbetar i en så kallad satellitutbildning där det finns en stor grupp studerande i Göteborg som i realtid läser tillsammans med en grupp studerande i Piteå. De studerande befinner sig i olika delar av landet men läser tillsammans i en gemensam klass. Det är en spännande lösning där vi möjliggör för studerande och arbetsliv på andra orter än Göteborg att delta i och dra nytta av Yrgos utbildningar. 

Myndigheten för yrkeshögskolan fick också möta representanter för utbildningar inom vård och omsorg och höra mer om hur vi tillsammans med bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetar med specialistutbildningar för undersköterskor. Genom ett nära samarbete med arbetslivet i regionen ser vi hur specialistutbildningarna skapar möjligheter att komma vidare inom de olika vårdinriktningarna. I dessa utbildningar kombinerar de studerande arbete med studier och genomför dessa på distans.

Inom medieutbildningarna på Yrgo arbetar man aktivt med skarpa projekt på uppdrag av arbetslivet. Myndigheten fick träffa studerande, branschrepresentanter och personal från utbildningen Digital Designer som berättade om hur vi mycket framgångsrikt arbetar med att skapa en utbildningsmiljö som gör att de studerande är väl förberedda och ligger i framkant när de avslutar sin utbildning.

Besöket präglades av ett stort engagemang där möjligheter och utmaningar inom yrkeshögskolan diskuterades. En viktig förutsättning och framgångsfaktor för att skapa yrkeshögskoleutbildningar som håller hög kvalité är ett nära och gott samarbete mellan arbetsliv, studerande och personal.