Yrkesdykning

Yrgo erbjuder och utbildar för samtliga kategorier av yrkesdykare nationellt i enlighet med Försvarsmaktens krav, certifikatsnivåer och kursplaner. Vi är fullvärdiga medlemmar i IDSA, och utbildar även i enlighet med IDSA:s internationella utbildningssystem och certifikatskrav.

Vår målsättning är att vi ska kunna erbjuda samtliga yrkesdykarkategorier och branscher ett komplett utbud, med grundläggande utbildning och vidareutbildning, nationellt och internationellt inom yrkesdykning.

Kost och logi ingår inte i våra utbildningar, men vi kan vara behjälpliga med bokning.

Vi erbjuder:

Räddningsdykare

Utbildningen genomförs enligt Försvarsmaktens krav och kursplaner som leder till Nationellt A-40 certifikat, IDSA Level 1 samt utbildningsbevis från Yrgo.

Utbildningen omfattar åtta veckor.

Läkarundersökning genomförs i Karlskrona, tider erhålls från oss på Yrgo.
Till dess ska tandläkar- och lungröntgenundersökning ha genomförts.

I utbildningen ingår:

 • Föreläsningar
 • Litteratur
 • Dykövningar
 • Provtryckning 50 meter
 • Dykutrustning

Efter genomgången godkänd utbildning, erhåller deltagarna nationellt certifikat A, samt IDSA Level 1 certifikat.

Dykledare

Dykledarutbildningen genomförs enligt Försvarsmaktens krav, kursplan 02 760:71527 för dykledarutbildning. Utbildningen kvalitetssäkras gentemot Försvarsmakten.

Möjlighet för praktik, TU finns i anslutning till detta utbildningstillfälle.

Dykledarutbildningen omfattar två veckor, en vecka med föreläsningar och teoretiska övningar samt en vecka med praktiska övningar/TU.

I utbildningen ingår:

 • Föreläsningar
 • Litteratur
 • Krav för deltagande:
 • Certifikat S-30/Certifikat A
 • Godkänd HLR-utbildning

I teoridelen behandlas:

 • Juridiskt ansvar
 • Riskanalys
 • Larmkedjor
 • Dykplanering
 • Dykning på brottsplats
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Behandling av dykeriolycksfall
 • Söksystem
 • Tryckkammarutbildning
 • Hypotermi
 • Krishantering

I praktikdelen behandlas:

 • Dykplanering

Yrkesdykarcertifikat S30

Svenskt dykcertifikat för vetenskapsdykare. Yrgo, tillsammans med Göteborgs Universitet, erbjuder full utbildning och valideringsmöjlighet under vår och höst.

Utbildningen omfattar fem veckor och leder till nationellt certifikat S30. Yrgo utfärdar IDSA level 1. Dykning med SCUBA till 30 meter.

S30 består av två delkurser: Försvarsmaktens GU Dyk och TU 0.

Utbildningen vänder sig framför allt till forskningsdykarna, biologer, arkeologer, dykare som är knutna till universitet, högskolor, forskningsstationer samt museer. Även sportdykarinstruktörer är en tänkbar målgrupp.

Denna utbildning och certifieringsnivå är gemensam för alla yrkesdykare. För att erhålla de europeiska forskningsdykarcertifikaten European Scientific Diver (ESD) och Advanced European Scientific Diver (AESD) fordras ytterligare utbildning inom forskningsdykningen.

I utbildningen ingår:

 • Riskanalys
 • Praktisk dykledning
 • Dyktaktik
 • Scenariospel, olycksfall

Efter genomgången GU-utbildning, erhåller deltagarna utbildningsbevis utfärdat av Yrgo. Efter genomförd eller dokumenterad TU, leder utbildningen till Försvarsmaktens dykledarcertifikat.

Läs mer om S30

Dykning med våt klocka

Utbildningen genomförs i enlighet med IDSA:s krav och utbildningsplan. Dykning med varmvattensdräkt och våt klocka.

Utbildningen omfattar en vecka. Åtta elever bereds plats vid varje utbildningsvecka.

I utbildningen ingår: kurslitteratur, dykövningar, dykutrustning, certifikatsavgift och skyddsklädsel.

Förkunskapskrav: för deltagande krävs nationellt certifikat B-50 eller IDSA Level (-), vidare HLR-utbildning (ej äldre än 3 år), läkarundersökning enligt AFS 2015:6/MKA, samt uppvisande av dykarbok.

Försäkringar: det är upp till deltagande elev eller företag, att se till att olycksfallsförsäkringar finns.

För frågor, bokning och offert

Dan Hedberg

Utbildningsledare

dan.hedberg@educ.goteborg.se
070-321 28 16