Yrkesdykarcertifikat S30

Hos oss på Yrgo har du möjlighet att ta yrkescertifikat S30, antingen via utbildning eller validering. På den här sidan hittar du information om genomförande, kursstart, kostnad och anmälan.

Utfärdare av certifikatet är Försvarsmakten, och all dykutbildning regleras genom ”Försvarsmaktens krav för yrkesdykarcertifikat”, (FM2014-9426.1). Du som ska genomföra utbildningen till certifikatsnivån S30, har två olika möjligheter att få detta certifikat:

Möjlighet 1: Utbildning

S30-utbildning, bestående av två olika delkurser, GU Dyk samt TU 0. Dessa två utbildningar genomförs under 5 veckor.

Möjlighet 2: Validering/kunskapskontroll

Validering eller kunskapskontroll till S30, som hos oss omfattar 2 veckor. Då förutsätts att du uppfyller certifikatskraven enligt Försvarsmaktens krav. Du skall bland annat ha en dyktid av 3000 minuter och HLR-utbildning. Valideringen innehåller en kunskapskontroll gällande teoretiska kunskaper, praktisk färdighet samt granskning av dykarböcker eller loggböcker.

Tider

S30-utbildning: vecka 32-36
Validering/kunskapskontroll: vecka 35-36

Kostnad

S30-utbildning: 65 000 SEK exklusive moms
Validering/kunskapskontroll: 30 000 SEK exklusive moms

Detta ingår

Följande ingår i utbildningen:

 • Undervisning och examination.
 • Certifikatkostnader
 • Kurslitteratur
 • Dykmaterial

Följande ingår inte i utbildningen:

 • Resekostnader
 • Kost och Logi
 • Läkarundersökningar

Läkarundersökning

Läkarundersökning ska vara genomförd innan utbildningsstart. Krav enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2019:03, ”Medicinska kontroller för arbetslivet”/MKA.

Kost och logi (ingår inte i kurspriset)

Valideringen eller utbildningen genomförs i Svanesund. Kost och logi kan bokas antingen hos Hällesdalens Gård eller Jordhammars Herrgård som ligger cirka 10 minuters resväg från Yrgo i Svanesund. Här finns tillgång till kök och allt annat som behövs för din tillvaro här, det vill säga vardagsrum med tv, duschar med mera.

För pris eller offert kontakta respektive leverantör. Fakturering för kost och logi sker från respektive leverantör, om inte annat avtalas.

Kurslitteratur

Du får tillgång till följande kurslitteratur via Google Classroom:

 • Försvarsmakten, (2013), RMS-Dyk, FBF M7739-351116
 • Arbetsmiljöverket, (2010), Dykeriarbete AFS 2010:16
 • Arbetsmiljöverket, (2005), Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2019:03
 • Yrgos utbildningsmaterial

Genomförande, kläder och förberedelser

Dagarna startar klockan 8.30 och vi brukar avsluta vid 16-tiden. Du får under tiden låna varma sjöställ/overaller. Du får däremot ta med egna kängor, mössor, handskar med mera för att klara kallare dagar. Naturligtvis så ingår all dykutrustning.

Vi vill också uppmana dig att fortsätta att träna vattenvanan fram till kursstart. Vissa delar i kontrollen är fysiskt krävande och ju bättre du förbereder dig desto lättare blir det.

Försäkringar

Det är upp till varje deltagare eller företag att se till att nödvändiga olycksfallsförsäkringar finns.

Bokningsregler

Bokning sker via mejl till dan.hedberg@educ.goteborg.se. För giltig bokning ska du bifoga följande i din anmälan:

 • Företag och organisationsnummer
 • Företagsförsäkring, nummer och omfattning
 • Samtliga personuppgifter på deltagare
 • Kopia på dykcertifikat
 • Intyg på genomförda dykningar/dyktid (minst 3000 minuter)
 • Läkarintyg (kopia) för deltagare
 • Utbildningsbevis-HLR

När anmälan är klar kommer respektive anmäld att få en inbjudan/inloggning till Google Classroom för att kunna studera in sig på utbildningen.

Om kursen avbokas 7-14 dagar innan kursstart debiteras halva kurskostnaden. Vid avbokning senare än sju dagar innan kursstarten debiteras hela kurskostnaden.

Yrgo förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om antalet anmälda understiger 6 personer, senast 3 veckor innan utbildningsstart.