Teamledarskap produktionsstyrning

12 veckor Deltid, 50% Start oktober 2024

En kurs på 12 veckor för dig som är yrkesverksam inom fordons-, tillverknings- eller processindustrin och som önskar fördjupa dig i teamledarens operativa roll. Kursen omfattar flexibla arbetssätt för effektiv produktionsplanering och operativ styrning, arbetsledning och gruppdynamik, samt arbetsmiljö och arbetsrätt. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursinnehåll

Teamledarskap produktionsstyrning är ett kurspaket innehållandes följande kurser:

Arbetsmiljö och arbetsrätt, 10p

Kursen omfattar innehållet i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter på en övergripande nivå, samt redogör för hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillämpas. Kursens fokuserar på de lagar, avtal och etiska regler som styr samt hur relevanta metoder för kvalitetsledning, förändringsarbete och riskbedömning påverkar rollen som teamledare.

Grupp och ledarskap, 10p

Kursen omfattar professionell ledning, styrning och uppföljning i en process-, tillverknings- och produktionsmiljö. Kursen behandlar kommunikation, coachning, gruppdynamik och konflikthantering. I kursen berörs även verktyg för att kunna leda andra utan att vara chef.

Hållbar produktionsstyrning, 10p

Kursen behandlar planering, organisering, styrning och uppföljning av ett företags materialflöden ur ett lönsamhets- och helhetsperspektiv. Kursen ger även en överblick över metoder och processer i ett modernt producerande företag, samt produktionstekniska lösningar och metoder för effektivisering av flöden i produktionen.

Undervisning och studieupplägg

Kursen är digital och bedrivs på deltid. Den har ett flexibelt upplägg för att du ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under kursen i syfte att ge stöd, fördjupning och reflektion. Kursen är kostnadsfri.

Förkunskapskrav

För att kunna bli antagen till kursen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 1 års yrkeserfarenhet från en operativ roll inom fordonsindustrin, tillverkningsindustrin, processindustrin eller motsvarande.

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka kurser du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg eller andra intyg som styrker relevant yrkeserfarenhet.

Ett tjänstgöringsintyg måste innehålla uppgifter om arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Datum som arbetsgivare skriver under ska styrka arbetad period. Vi godtar inte anställningsavtal.

Start:
Oktober 2024
Ansök:
30 maj - 2 september
Längd:
12 veckor
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
30
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Karin Omsén

Rektor

E-post: karin.omsen@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 07

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb