Delta i ledningsgrupp

Vill du vara med och påverka den kompetens som kommer ut på arbetsmarknaden? Då ska du engagera dig i en ledningsgrupp. Ledningsgruppen ser till att utbildningen håller hög kvalitet och leder till rätt färdigheter, och består av representanter från både näringslivet och från skolan.

Alla våra YH-utbildningar genomförs med ett tätt samarbete med näringslivet för att utbildningarna ska leda till den kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Att delta i en utbildnings ledningsgrupp är det bästa sättet för dig som arbetsgivare att påverka utbildningens innehåll.

Så går ledningsgruppsarbetet till

Alla ledningsgrupper består av representanter från den bransch som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Branschrepresentanterna kan komma från företag, myndigheter och branschorganisationer. Även representanter från Yrgo deltar i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen träffas cirka två gånger per termin för att diskutera och fatta beslut om utbildningens innehåll, kvalitet och riktning.

Många av de företag och organisationer som deltar i ledningsgruppen är också delaktiga i utbildningen på andra sätt, till exempel genom att ta emot studerande på LIA (praktik).

Kontakta oss

Kontakta någon av Yrgos rektorer om du är intresserad av att delta i en ledningsgrupp. Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen.