Ta emot studerande på LIA (praktik)

Har du behov av framtida rekrytering? Genom att ta emot en studerande på LIA (praktik) får du nytt tillskott av kompetens på din arbetsplats och möjlighet att prova på ett samarbete innan en eventuell anställning.

Lärande i arbete, eller LIA, är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och utgör en stor del av en YH-utbildning. Det är under LIA:n som de studerande får omsätta det de lärt sig under utbildningen. När de väl kommer ut i arbetslivet ska de vara redo att börja jobba från dag ett.

Gynnsamt för både studerande och arbetsgivare

För de studerande är LIA:n ett sätt att träna på den kommande yrkesrollen och skaffa sig ett kontaktnät i branschen, och för dig som arbetsgivare kan LIA:n fungera som en rekryteringsväg där du kan prova på ett samarbete utan att förbinda dig till en anställning.

Visste du att över hälften av alla studerande får jobb på den arbetsplats de har gjort sin LIA, enligt mätningar från Myndigheten för yrkeshögskolan?

Ska uppnå satta mål

LIA är en kurs som andra och ingår i utbildningens kursplan. I planen ska det framgå vilka mål de studerande ska uppnå och hur vi betygsätter kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Vi matchar studerande med företag

De studerande söker själva LIA-plats på en arbetsplats de är intresserade av, men vi på skolan hjälper också till att matcha studerande med företag som vi tror kan passa bra ihop.

Är du intresserad av att ta emot studerande på LIA så kan du kontakta oss så hjälper vi till att matcha din verksamhet med studerande vi tror passar bra.

Kontakta oss

Kontakta någon av Yrgos rektorer om du är intresserad av att ta emot studerande på LIA. Här hittar du kontaktuppgifter till ledningen.