Creo för CAD-konstruktörer

8 veckor Distans Deltid Start oktober 2022

En kurs på 8 veckor i CAD-systemet Creo. Den riktar sig till dig som har erfarenhet av mekanisk CAD-konstruktion och behöver bredda din kompetens. Kursen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Kursmål och innehåll

Efter den här kursen kommer du kunna genomföra modellering av detaljer av medelsvår komplexitet i CAD-systemet Creo. Du kommer även kunna göra sammanställningar och produktionsritningar. Vi fokuserar dessutom på vilka olika möjligheter och begränsningar som finns i systemet.

Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska ha följande kompetenser i Creo:

  • Använda systemet som ett digitalt hjälpmedel under produktutvecklingsfasen
  • Skapa och hantera komplexa produkter
  • Genomföra hållfasthetsberäkningar
  • Bygga en stabil modell som är fullt parametriserad från grunden

Undervisning och studieupplägg

Kursen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskaper och behörighet

Då denna utbildning är en påbyggnadsutbildning krävs det att du har tidigare kunskaper i mekanisk CAD-konstruktion och har studerat till CAD-konstruktör inom mekanik eller liknande. För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande
  • Minst 6 månaders yrkeserfarenhet på heltid av arbete med mekanisk konstruktion med hjälp av 3D-CAD
  • En YH-utbildning minst omfattande 400 YH-poäng inom CAD-konstruktion eller motsvarande kunskaper

Hur ansöker jag?

Samla ihop de dokument du behöver skicka med i din ansökan för att visa att du uppfyller förkunskapskraven. Skicka sedan in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Utbildningsinformation

Start:
Oktober 2022
Längd:
8 veckor
Studieform:
Distans
Studietakt:
Deltid
YH-poäng:
20
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Tara Zarei

Utbildningsledare

Telefonnummer
tara.zarei@educ.goteborg.se
E-post
070–2597900

Reception

031–367 31 00