Digitalt öppet hus 9 december

3D-modellering

8 veckor Distans Deltid, 50% Start mars 2022

En kort YH-utbildning på 8 veckor som riktar sig till dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom polygon- och 3D-modellering. Utbildningen är kostnadsfri och har ett flexibelt upplägg så att du kan kombinera studierna med ditt arbete.

Vad är en kort yrkeshögskoleutbildning (YH)?

Korta YH-utbildningar är anpassade efter arbetsmarknadens behov och riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig inom ett visst kompetensområde eller yrke. Utbildningarna är flexibla och kan oftast studeras på deltid, parallellt med ditt arbete och på distans. Alla korta YH-utbildningar är dessutom kostnadsfria och CSN-berättigande.

Till skillnad från de längre YH-utbildningarna ställer de korta YH-utbildningarna högre krav på förkunskaper. Det innebär ofta att du behöver ha tidigare erfarenhet inom ett visst yrkesområde eller bransch för att kunna bli antagen.

Om utbildningen

3D-modellering är en påbyggnadsutbildning för dig som behöver kompetensutveckling inom polygon- och 3D-modellering. Under utbildningen lär du dig bland annat att framställa polygonmodeller utifrån traditionella skisser och 3D-skannat material och med avseende på modellstruktur, geometri, topologi, design och produktionshastighet. Du får också färdigheter i att texturera, mappa och ljussätta samt rendera 3D-modeller.

Utbildningen består av en kurs på 20 YH-poäng: ”3D-modellering i Blender”. Kursen ger färdigheter i konceptmodellering med ett på marknaden vanligt förekommande program (Blender). Du får kunskaper i hur du tolkar form, uttryck och proportioner i designunderlaget och översätter det i en polygonmodell. Kursen ska vidare ge kunskaper i snabb och rationell modellering för att kunna användas i val av designalternativ.

Datum

Den här utbildningen ges vid följande tillfällen:

Våren 2022

Startar: 14 mars 2022
Sista ansökningsdag: 6 mars 2022
Anmälningskod: YKDMLV22

Hösten 2022

Startar: 10 oktober 2022
Sista ansökningsdag: 2 oktober 2022
Anmälningskod: YKDMLH22

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen går på deltid och distans. Det finns en stor flexibilitet för att du i mycket hög utsträckning ska kunna kombinera studierna med ditt arbete. Några tillfällen kommer att vara tidsbundna, men i övrigt kommer genomgångar och föreläsningar att spelas in så att du kan ta del av undervisningen när det passar dig. Undervisningen sker genom olika digitala verktyg så som Google Meet, Zoom och Yrgos digitala lärplattform.

Undervisningen består av en mix av inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner, instuderingsmaterial och inlämningsuppgifter. Frivilliga handledningstillfällen erbjuds kontinuerligt under utbildningen i syfte att ge stöd, fördjupning och större reflektion.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

Ansökan

Du gör din ansökan digitalt genom att välja vilken eller vilka utbildningar du vill ansöka till och bifoga underlag som styrker att du ha de förkunskaper som krävs, till exempel betygskopior och tjänstgöringsintyg.

Utbildningsinformation

Start:
Mars 2022
Oktober 2022
Längd:
8 veckor
Studieform:
Distans
Studietakt:
Deltid, 50%
YH-poäng:
20
Platser:
20
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.

Kontakt

Tara Zarei

Utbildningsledare

Telefonnummer
tara.zarei@educ.goteborg.se
E-post
070–2597900

Reception

031–367 31 00