Miljöarbete

Vår verksamhet är miljödiplomerad vilket innebär att vi ska värna om miljön och medverka till att uppnå ett hållbart samhälle. Vi strävar efter att utveckla vårt miljöarbete som involverar all personal och alla studerande.

Yrgo arbetar medvetet och aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor och är miljödiplomerade sedan år 2012. Vi har varje år ett stort antal studerande som får ta del av vårt miljöarbete. Vi bedömer att den medvetenhet och den kunskap kring miljö och hållbarhet som vi kan ge våra studerande under utbildningstiden är det i särklass viktigaste bidraget vi kan göra inom området. Det får stor effekt hos oss på Yrgo, men framför allt kommer det att ge stor bäring på det arbetsliv som de studerande kommer att verka inom i framtiden.

I många av våra utbildningar löper hållbarhet som en röd tråd genom hela utbildningen. På så sätt ökar vi kunskaperna om miljö och bidrar även till att förändra förhållningssätt. Studerande får också en ökad kompetens i framtida arbetsliv.

För att hålla uppe kunskapsnivå, engagemang och delaktighet i verksamheten är det viktigt att alla medarbetare får grundläggande utbildning i miljöfrågor och i hur vi arbetar med miljöfrågorna hos oss. Våra miljösamordnare omvärldsbevakar aktivt och delar med sig av nya idéer, rön och metoder till verksamheten.