LIA (praktik)

LIA står för ”lärande i arbete” och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. De flesta utbildningar innehåller en stor del LIA. Under LIA:n får du både träning i yrkesrollen och ett kontaktnät som sedan kan leda till jobb.

I de flesta fall utgör LIA:n en fjärdedel till en tredjedel av utbildningen. Du får alltså verklighetsbaserad arbetserfarenhet redan under studietiden och är redo att börja jobba direkt efter din examen. LIA:n är en egen kurs och har precis som andra kurser satta kursmål och betygskriterier.

Leder ofta till jobb

LIA ger dig inte bara träning i din framtida yrkesroll, där du omsätter teori till praktiska yrkeskunskaper. Den ger dig också möjlighet att knyta kontakter i branschen, som kan leda till jobb efter utbildningen. Många av våra studerande får jobb på ett företag där de har gjort sin LIA.