Paralegal

2 år Göteborg Heltid Start september 2024
En man och en kvinna sitter framför en dator. Kbinnan antecknar i ett block och mannen håller i en pärm.

Det här är utbildningen för dig som är noggrann och strukturerad och som vill satsa på en karriär inom juridik. Under dina två år hos oss får du kompetens för att kunna arbeta som kvalificerad paralegal, juridisk assistent eller domstolshandläggare. Vi samarbetar med många aktörer i branschen, vilket ger dig ett brett och värdefullt kontaktnät i arbetslivet redan under studietiden.

Vad gör en paralegal?

Som paralegal är du en kvalificerad juridisk handläggare. Din yrkestitel kan exempelvis vara paralegal, domstolshandläggare eller juridisk assistent och dina arbetsuppgifter varierar mycket beroende på var du arbetar. En viktig uppgift oavsett arbetsplats är att vara kontaktperson för ombud, klienter, domstolar och myndigheter, vilket ställer höga krav på bemötande och service.

Som domstolshandläggare bereder och handlägger du brottsmål, tvistemål, konkurser och andra ärenden. Du kan också upprätta förslag till enklare domar och beslut, göra enklare rättsutredningar och vara protokollförare vid förhandlingar.

Arbetar du på advokatbyrå eller företag kan du jobba med handläggning av juridiska, ekonomiska och arbetsrättsliga frågor. Du gör research och sammanställer informationsmaterial.

Yrkesroller och arbetsplatser

Efter avslutad utbildning kan du jobba som kvalificerad paralegal eller juridisk assistent på advokatbyråer eller juridiska avdelningar på företag och i organisationer. Du kan också jobba som domstolshandläggare på domstolar och hos myndigheter. Andra möjliga yrkestitlar är juristassistent, mäklarassistent, åklagarsekreterare, advokatsekreterare och chefsassistent.

Om utbildningen

Under utbildningen lär du dig bland annat

 • hur rättssystemet fungerar i Sverige, relevant materiell juridik och praktisk juridisk metod
 • om ekonomi med betoning på redovisning och analys
 • svensk och engelsk rättsterminologi, vilket ger dig möjlighet att jobba både i svensk och internationell verksamhet
 • att kommunicera skriftligt och muntligt utifrån mottagarens behov
 • att hantera olika verksamhetssystem och de vanligaste IT-verktygen som används inom det juridiska området
 • att söka information i webbaserade rättsdatabaser.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Digitala verktyg, 20p
 • Examensarbete, 30p
 • Företagsekonomi, 40p
 • Juridik A, översiktskurs, 60p
 • Juridik B, kontraktsrätt och familjerätt, 35p
 • Juridik C, offentlig rätt, 35p
 • Juridik D, associationsrätt och obeståndsrätt, 35p
 • Kommunikation, 10p
 • Legal English, 25p
 • LIA 1, 45p
 • LIA 2, 65p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Inför din LIA kommer LIA-företagen be dig att beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Prick i belastningsregistret kan utgöra ett hinder för att få en LIA-plats och eftersom genomförd LIA är en del av utbildningens kursplan, blir följden att du inte kan ta examen. Observera även att vissa företag gör mer ingående bakgrundskontroller, där även förseelser som försvunnit från belastningsregistret kan utgöra ett hinder för en LIA och eventuell anställning.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Ackordcentralen AB – Advokatfirman Delphi – Familjens Jurist – Freja Partner – Förvaltningsrätten – Göteborgs tingsrätt – Göteborgs åklagarkammare – Handelshögskolan vid Göteborgs universitet – Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Svenska 2
 • Engelska 6
 • Matematik 1 b eller c
 • Samhällskunskap 1 b

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för den här utbildningen gör vi baserat på betyg och skriftligt prov. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprov som genomförs i maj.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2024
September 2025
September 2026
Ansök:
1 februari - 15 april
Längd:
2 år
Plats:
Göteborg
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Antal platser:
35
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Hanna Latvastenmäki

Utbildningsledare

E-post: hanna.latvastenmaki@educ.goteborg.se

Telefonnummer 076-723 09 67

Eva C Johansson

Samordnare

E-post: eva.c.johansson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031–367 31 90

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb