Offentlig inköpare

2 år Göteborg, Värnamo Heltid Start september 2024

Är du en noggrann person som gillar att ta egna initiativ och driva frågor framåt? Som offentlig inköpare arbetar du med upphandling och inköp i offentlig verksamhet. Du arbetar med projektledning, håller i presentationer och hittar nya affärsmöjligheter både inom organisationen och på leverantörsmarknaden – alltid med stor professionalitet och med hänsyn till etik och moral. Utbildningen går att läsa både i Göteborg och Värnamo.

Vad gör en offentlig inköpare?

Som offentlig inköpare arbetar du övergripande med upphandlingsprocesser, strategiska inköp och förhandling av pris och leverantörsvillkor. Du ser till att inköp av produkter, material, varor och tjänster alltid görs med hänsyn till hållbarhet och lönsamhet. Du ansvarar för att identifiera och upphandla nya leverantörer och att bibehålla goda relationer med befintliga leverantörer.

Som offentlig inköpare förväntas du hitta och ta initiativ till nya affärsmöjligheter både inom organisationen och på leverantörsmarknaden. Du ansvarar också för att organisationen följer de lagar och regler som finns inom området, till exempel lagen om offentlig upphandling (LOU).

Arbetet innehåller ofta en stor del projektarbete, där du som inköpare ofta agerar som projektledare. Det innebär att du behöver ha god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Yrkesroller och arbetsplatser

Efter utbildningen kan du arbeta som inköpare eller upphandlare inom offentlig verksamhet, upphandlingsassistent, upphandlingssamordnare, avtalscontroller eller anbudsansvarig/Bid Manager.

Arbetsmarknaden består av Sveriges 290 kommuner och cirka 500 övriga myndigheter, där de flesta har någon slags inköpsfunktion.

Om utbildningen

Under utbildningen får du bland annat

 • lära dig om de olika stegen i inköpsprocessen – från omvärldsanalys till anbud, förhandling, avtal och uppföljning
 • kunskap om avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt och affärsjuridik och de lagar som styr offentlig upphandling
 • lära dig metoder för att leda framgångsrika projekt
 • lära dig tekniker för att förhandla
 • träna på att kommunicera skriftligt och muntligt och anpassa ditt budskap efter mottagarens behov.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Affärs- och behovsanalys i offentlig marknad, 10p
 • Avtalsuppföljning och spendanalys, 10p
 • Digitala verktyg, 10p
 • Examensarbete, 25p
 • Hållbar utveckling, 15p
 • Inköpsekonomi och kategoristyrning, 45p
 • Juridiska ramverk för upphandling, 40p
 • Kommunikation, 15p
 • LIA 1, 40p
 • LIA 2, 90p
 • Offentlig förvaltning, 15p
 • Offentliga affären 1, 30p
 • Offentliga affären 2, 30p
 • Projektledning, 25p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

För dig som vill studera i Värnamo följer och deltar du i undervisningen via länk tillsammans med din studiegrupp på Campus Värnamo. På campus har du även tillgång till bibliotek, studierum och studerandematsal med micro. Vi erbjuder 5 platser i Värnamo och 30 platser i Göteborg.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Chalmers tekniska högskola – Familjebostäder i Göteborg AB – Foxway Education – Förbo AB – Förvaltningen för inköp och upphandling, Göteborgs Stad – Higab – Kungsbacka kommun – Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad – Rise Research Institute of Sweden – Räddningstjänsten Storgöteborg – Stenungsunds kommun – Trafikverket

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Svenska 2
 • Samhällskunskap 1b
 • Matematik 2b eller c

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2024
September 2025
September 2026
Längd:
2 år
Plats:
Göteborg, Värnamo
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Antal platser:
35
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Mikaela Virkkunen Eliasson

Utbildningsledare, Göteborg

E-post: mikaela.eliasson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 94

Eva C Johansson

Samordnare, Göteborg

E-post: eva.c.johansson@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 90

Per-Olof Nordmark

Utbildningskoordinator, Värnamo

E-post: per-olof.nordmark@varnamo.se

Telefonnummer 0370-37 79 95

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb