Hospitality Management

2 år Göteborg Heltid Start september 2024

Har du en passion för service och ledarskap och vill ha en karriär inom en av världens snabbast växande branscher? Då är Hospitality Management rätt program för dig. Utbildningen kombinerar teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter och sätter särskilt fokus på arbetsledning, service och försäljning.

Om utbildningen

Som Hospitality Manager innehar du en ledande position inom hotell-, turism- eller servicebranschen. Utbildningen syftar till att rusta dig för en framtida chefsposition inom både den svenska och internationella besöksnäringen. Under utbildningen kommer du att utveckla kompetens inom områden som affärsekonomi, entreprenörskap, ledarskap, marknadsföring, försäljning, eventhantering, Revenue Management och HR.

Utbildningen är etablerad internationellt och erkänd av flera internationella universitet inom besöksnäring. Efter examen har du därför möjlighet att ansöka om ett tredje år på ett universitet för att komplettera utbildningen och få en kandidatexamen.

Yrkesroller och arbetsplatser

Efter avslutad utbildning kan du arbeta i olika typer av ledande positioner inom olika sektorer av besöksnäringen. Vanliga karriärvägar är inom hotell eller service där du exempelvis kan jobba som chef inom Food & Beverage, reception, konferens och event, Housekeeping, försäljning och marknadsföring, Revenue Management eller som hotellchef.

Kurser

 • Branschekonomi och entreprenörskap, 55p
 • Digitala kommunikationsverktyg, 10p
 • Examensarbete, 25p
 • Food and Beverage Management, 25p
 • Hospitality Operations, säkerhet, beredskap och tillgänglighet, 25p
 • LIA 1, 40p
 • LIA 2, 90p
 • Marknadsföring och försäljning, Revenue Management, 45p
 • Organisation, ledarskap och HR Management, 50p
 • Projektledning och Event Management, 15p
 • Service Management, 10p
 • Turism och besöksnäringen, 10p

LIA (praktik)

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Det är en unik möjlighet att träna på din framtida yrkesroll och få erfarenhet redan under studietiden. LIA innebär också att du kan knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Studieupplägg och examen

Utbildningen genomförs på plats, omfattar 2 års studier på heltid och leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av individuella arbeten, projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. På Yrgo samarbetar vi tätt ihop med näringslivet och många av de föreläsare och handledare du stöter på under utbildningen kommer från branschen.

Samarbete med arbetslivet

Vi har ett tätt samarbete med flera företag och organisationer inom branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. Utbildningen genomförs i samarbete med följande aktörer:

Handelshögskolan Göteborgs universitet – Hotel Royal – LeH Group – Radisson Blu Scandinavia Hotel – Scandic Backadal – Strawberry Hotels, Liseberg Grand Curiosa Hotel.   

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga i din ansökan

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Digital kopia på tjänstgöringsintyg som styrker att du har efterfrågad arbetslivserfarenhet. Intyget ska innehålla arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Observera att vi inte godtar anställningsavtal.
 • Studieintyg om du har pågående behörighetsgivande studier.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.

Särskilda förkunskaper

Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Svenska 2
 • Engelska 6

Arbetslivserfarenhet

Du måste också ha minst två års arbetslivserfarenhet från en position inom service eller turism, eller motsvarande. Relevant yrkeserfarenhet kan också vara en ansvarsfull tjänst på antingen en marknads- eller försäljningsavdelning. Arbetslivserfarenheten ska ha genomförts efter avslutad gymnasieutbildning.

Har du pågående studier?

Har du pågående behörighetsgivande studier? Då kan du komplettera med dina betyg efter ansökningsperioden. Sista datum för komplettering av betyg är 13 juni. För att vi ska kunna veta att du läser behörighetsgivande studier måste du bifoga ett studieintyg i din ansökan.

Antagning och urval

Är det fler sökande som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg, arbetslivserfarenhet och ett urvalstest. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller antagningskraven att få urvalstestet skickat till dig via den e-postadress du angivit i din ansökan.

Antagningsbesked

Om du ansöker under ordinarie ansökningsperiod får du ditt antagningsbesked i juni. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan. Läs mer om viktiga datum.

Start:
September 2024
September 2025
Längd:
2 år
Plats:
Göteborg
Studietakt:
Heltid
YH-poäng:
400
Antal platser:
28
Avgift:
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiestöd från CSN.
Kontakt:

Marlene Axelson Pulls

Utbildningsledare

E-post: marlene.axelson.pulls@educ.goteborg.se

Telefonnummer 031-367 31 31

Reception

031–367 31 00

Följ oss:

Yrgo, högre yrkesutbildning

Välj en
utbildning som
leder till jobb